Fremgir

Fremgir

Bakgir

Bakgir

Kjede

Kjede

Klinger

Klinger

Krankstjerne

Krankstjerne

Navgir

Navgir

Kassett

Kassett

Setepinnebetjening

Setepinnebetjening

Girhendel

Girhendel

Bremsehendler

Bremsehendler

Holker og styretape

Holker og styretape

Pedaler

Pedaler