Dekktrykkalkulator

Denne dekktrykkalkulatoren er basert på formel for trykk pr kvadratmeter. Dekkets trykkflate mot bakken antas å ha en eliptisk form. Derfor kan avvik fra optimalt trykk forekomme og resultatet i denne kalkulatoren kan ses på som et utgangspunkt for videre finjustering.

Felger har en maksimumsbegrensning på trykk og dekk har somregel både en maksimums- og en minimumsbegrensning. Det anbefales ikke å gå utover felgens eller dekkets begrensninger.

Oftest er terrengsykkeldekk noe konservativt i nedre trykkbegrensning. Mange terrengsyklister sykler derfor på lavere trykk enn det som er oppgitt som minimumtrykk

Sykkelhjulet.no fraskriver seg herved alt ansvar vedrørende bruk og følgekonsekvenser av denne kalkulatoren