Krankstjerne

DrivverkGirKlingeKrankakselKrankarmKrankstjerneSpiderSykkelOppbygning
Krankarm og stjerne

Krankarm og stjerne

Krankstjerne (eng: Spider) er den komponenten som festes på krankakselen og som igjen holder klingene. Krankstjernen sørger for at man kan ha forskjellige diametre av klinger boltet til drivverket. Man snakker ofte om BCD (eng: Bolt Circle Diameter) eller boltsirkeldiameter. Avhengig av hva slags type klinger man skal feste, velger man forskjellige krankstjerner med ulik BCD. Små klinger (mindre enn 32t) krever mindre BCD da det ikke er plass til de større. Typisk BCD på en terrengsykkel er 64 og 104.