Kjede

GirKjedeSykkelOppbygning
Kjede

Kjede

En av de delene som går igjen på de fleste sykler er kjedet. Det finnes riktig nok mange typer kjeder, men det er denne komponenten som sørger for å overføre krefter fra pedaler til bakhjul. Kjedet består av små metallbiter med to hull. I hvert av hullene er det satt inn en liten akse og på hver av aksene er det festet fire slike metallbiter. To i hver retning. Flere slike i rekke utgjør et kjede.

Kjedet bretter seg rundt tennene på tannhjulene, henholdsvis klingen og kassetten. De syklene som utenpåliggende gir har også to trinsehjul i bakgiret. Kjedet føres mellom disse trinsehjulene for å skape en kjedestrammer. Dermed er det mulig for bak og fremgir å føre kjedet opp og ned mellom de ulike tannhjulene samtidig som bakgiret strammer kjedet opp. Dette sørger for ulik utveksling over de forskjellige tannhjulene.