Sykkelordboka – Giret

BakgirFremgirGirGirøreGirskifterKassettKjedeførerKlingeSykkelOppbygning

Gir

Engelsk: Gear

Sykkelen har noen ganger kun en utveksling mellom pedal og bakhjulet. Sykkelen kalles da for single speed på engelsk og det brukes på norsk også.

En sykkel med flere gir har da flere utvekslinger. Det gjør at omdreiningshastigheten på pedalene og bakhjulet kan varieres. I dag er det vanlig med 10 til 12 utvekslinger på kassetten for utenpåliggende gir. Noen sykler har også flere utvekslinger foran ved pedalene. Antall tannhjul bak og foran ganges da sammen for å gi antallet utvekslinger eller gir som er mulig på sykkelen.

Bakgir

Engelsk: Rear derailleur

Bakgir er den enheten som sitter under kassetten bak og som styrer kjedet til riktig utveksling. De fleste gir har wireoverføring mellom gir og girskifter. Det finnes også elektriske og oljedrevne gir.

Fremgir

Engelsk: Front derailleur

Akkurat som bakgiret leder fremgiret kjedet riktig over utvalget av utvekslinger foran ved pedalene. De syklene som ikke har flere tannhjul å velge mellom foran vil heller ikke ha et fremgir. Noen bruker likevel fremgiret på sykler med en utveksling foran som et billig alternativ til å kjøpe seg en ny kjedefører.

Girøre

Engelsk: Derailleur hanger

For å feste bakgiret til sykkelen brukes et girøre. Dette øret er ofte laget i et mykere metall for at det skal bøyes lettere enn selve bakgiret. Dermed er det ofte at girøret bøyes ved fall og kollisjoner.

Girskifter / Girvelger

Engelsk: Gear shifter

Girskifteren står på styret eller noen ganger på underrøret. Det er en girskifter pr girenhet på sykkelen. Har du fremgir og bakgir vil du derfor finne en girskifter på venstre og en på høyre side av sykkelen. Har du elektriske gir vil det kunne være et annet oppsett der girsystemet velger gir i stigende utveksling og derfor gjerne hopper over enkelte girkombinasjoner. Dette gjelder spesielt hvis du har flere klinger.

Kassett

Engelsk: Casette / Cogset / Cluster

Samlingen med tannhjul knyttet til bakgiret kalles for kassett. Kassetten består i en rekke tannhjul med større og større omkrets jo nærmere eikene de kommer.

Kjede

Engelsk: Chain

Kjedet overfører momentet syklisten setter mot pedalene fra klingene til kassetten.

Kjedefører

Engelsk: Chain guide

På sykler ment for å kjøre tøft i terrenget så benyttes en kjedefører for å forhindre at kjedet hopper av klingen. Det finnes kjedeførere som legges både på veg inn til klingen og på vei ut av klingen.

1x10-oppsett
1×10-oppsett med MRP kjedefører

Klinge

Engelsk: Chainring

Klinge er tannhjulet som sitter foran festet til kranken. Klingen overfører moment fra pedalene til kjedet og forskjellige dimensjoner av klinger sørger for ulike utvekslinger. På terrengsykler i dag er det mer og mer normalt å bare ha en klinge.

Direktemontert drev (30t)
Direktemontert klinge (30t)

Klingebolt

Engelsk: Chainring bolt

Klingebolt fester klingene til spindelen på kranken.

Krankarm

Engelsk: Crank arm

Krankarmen er den delen som binder selve pedalen og kranken sammen. Det finnes forskjellige lengder krankarmer, men de mest normale er 165, 170 og 175 millimeter.

Kranklager

Engelsk: Bottom bracket

Kranklageret sørger for at kranken kan rotere rundt i krankhuset. Dette er som regel bygget opp av et sett med kulelager og presses eller skrus inn i krankhuset.

Kranksett

Engelsk: Crankset

Kranksett er en betegnelse for selve kranken, spindel, spindel og krankarmer.

Pedal

Engelsk: Pedal

Pedalene er den flaten foten settes mot. Det finnes i hovedsak to forskjellige pedaltyper. De flate pedalene og de med fester. Så finnes det ulike avarter som kombinerer disse to typene.

Slagring

Engelsk: Bashguard

Slagringen er en beskyttelsesplate som settes utfor det største tannhjulet ved klingene. Slagringen beskytter mot slag fra høyre side, samt at noen er laget slik at de også skal beskytte mot slag fra steiner og røtter hvis kranken kommer for langt ned.

Trinsehjul

Engelsk: Jockey wheel

På bakgiret er det to små tannhjul som kjedet føres rundt. Disse to tannhjulene kalles trinsehjul

Ødelagt trinsehjul
Ødelagt trinsehjul

Spindel

Engelsk: Spider

For å feste klingene til kranken benyttes en spindel. Det har blitt mer og mer vanlig med en klinge foran og da benytter man ofte direktemonterte klinger eller drev.