Sykkelordboka – Styret

Oppbygning

Dempegaffel

Gaffelstaget er klar for montering av guide
Gaffelstag

Engelsk: Suspension fork

Dempegaffel er en gaffel med to stempel på som skal ta mot slag og støt som sykkelen treffer på turen. Dempefunksjonen bygger enten på trykkluft eller en metallfjær. På dempegafler er det stort sett trykkluft eller annen gass som fungerer best.

Gaffel

Engelsk: Fork

Gaffelen er den delen på sykkelen som knytter sammen styret med forhjulet. Navnet kommer av at det kan minne om en gaffel med to tagger som holder hjulet

Holker

Engelsk: Grips

På selve styret så er det to områder hvor man griper fatt. Disse to områdene heter grips på engelsk, mens på norsk er det stort sett holker som blir benyttet.

Klatrehåndtak

Engelsk: Barends

Klatrehåndtak er ikke så mye i bruk lengre og i mange ritt er de også forbudt da de har vært årsak til en del skader og ulykker.

Styre

Styre
Styre

Engelsk: Handlebar

Styre på norsk har to forskjellige betydninger på norsk. Det ene er begrepet for hele styreinnretningen og det andre er røret som går igjennom styrefremspringet og som alt av betjening festes på.

Styrefremspring

Engelsk: Stem

Styrefremspring er delen som kobler toppen på gaffelen til styret. Litt avhenging av sykkeltype så er fremspringet forskjellig formet, men hensikten er å skape distanse fra senteret på gaffelen slik at styret naturlig retter seg opp basert på syklistens posisjon.

Styrelager

Lukkede styrelager
Styrelager

Engelsk: Headset

Styrelageret sørger for at styreinnretningen er opplaget og kan rotere fritt i styrerøret på ramma.

Topplate

Engelsk: Headset cap

På toppen av gaffelen blir det et hull. Dette hullet tettes ved hjelp av topplaten.

Styreplugg

Engelsk: Bar plug

Selve styret er et rør og på enden av dette røret er det et hull på hver side. Mange velger å sykle med dette hullet slik at det enklere skal drenere ut vann. For det visuelle sin skyld så setter man inn en styreplugg på hver side.

Styretape

Engelsk: Bar tape

Sykler med bukkehornstyrer eller lignende benytter ofte styretape istedenfor holker.