Sykkelordboka – Ramma

DemperKjedestagKjedestagbeskytterKrankhusOverrørRammeRotasjonspunktSeterørSetestagStyrerørSykkelUnderrørOppbygning

Ramme

Engelsk: Frame

Selve senteret på sykkelen er ramma. Til denne fester du det meste av de andre komponentene. Sykkelen er som regel bygget opp av to triangler. Hovedtriangelet er bærekonstruksjonen mellom setet, krank og styret. Bakre triangel knytter sammen bakhjulet, setet og kranken. Har man fulldempet sykkel, så vil bakre triangel være løst fra hovedtriangelet fordi det skal bevege seg uavhengig av ramma.

Scott Genius Ramme
Scott Genius Ramme

Kjedestag

Engelsk: Chain stay

Kjedestaget er røret som går fra bakhjulet og frem til krankhuset. Denne delen har fått navnet sitt som følge av at kjedet går langs staget

Kjedestagbeskytter

Engelsk: Chain stay protector

Når du er ute og sykler i ulendt terreng kan gjerne kjedet danse en del. Har du giret riktig så vil kjedet slå nedi kjedestaget. Derfor legges det på en beskytter over kjedestaget. Dette er ofte en gummiplate eller en tape av noe slag som gjør at den kan byttes ved behov.

Krankhus

Engelsk Bottom bracket shell

En sykkel med pedaler er avhengig av å få festet kranken til ramma på et vis. Roterende komponenter er avhengig av en opplagring for å fungere over tid, derfor benyttes et lagerhus med et lager oppi. Direkte oversatt fra engelsk blir ordet bunnbranketthus, men på norsk kaller vi det krankhus. Hvis du plukker av kranken og tar ut lageret er det selve innfestingen til kranklageret som kalles krankhus.

Seterør

Engelsk: Seat tube

I hovedtriangelet på ramma går det et rør fra krankhuset og opp til setet. I dette røret trer man setepinnen inni. Derfor har røret fått navnet seterør.

Styrerør

Engelsk: Head tube

Akkurat som sykkelen har et krankhus for å oppbevare lageret til kranken, så har den et styrerør for å oppbevare lagrene til styret. Som regel blir det presset inn et øvre og et nedre lageret i styrerøret.

Underrør

Engelsk: Down tube

Fra styrerøret og ned til krankhuset går det et rør på ramma. Dette røret kalles underrør og har fått navnet sitt fordi det er plassert under i hovedtriangelet til ramma.

Overrør

Engelsk: Top tube

Røret går fra seterøret og frem til styrerøret og utgjør en av tre rør i hovedtriangelet. Røret kalles overrør da det ligger øverst i triangelet.

Setestag

Engelsk: Seat stay

Fra bakhjulet og opp til krysspunktet mellom seterøret og overrøret ligger setestagene. De går på hver side av bakhjulet og utgjør en tredjedel av bakre triangel. Rørene er med på å stive av bakhjulsopphenget. Når sykkelen er fulldempet er det ofte i en funksjon rundt setestagene at demperen monteres.

Demper

Engelsk: Shock

Demper er et trykksatt stempel som skal gjør harde slag mykere. Trykksettingen gjøres enten ved hjelp av komprimert luft eller gass eller ved hjelp av metallfjær.

Den mest vanlige plasseringen av en demper er i bakre triangel på en fulldempet sykkel. Som regel er det en mekanisk utveksling som forbinder triangelet med hovedtriangelet og demperen plasseres inni hovedtriangelet på et vis.

Rotasjonspunkt

Engelsk: Pivot

Et rotasjonspunkt et begrep for hvor to komponenter roterer om hverandre. Dette behøver ikke være i sykkelsammenheng, men eksempelvis i sykkelens bakhjulsoppheng.

Grisete bakhjulsoppheng
Grisete bakhjulsoppheng