Akselavstand

AkselavstandSykkelTeknisk

Akkurat som på bil, så har sykkel en akselavstand. Akselavstanden er da avstanden mellom senteret på bakhjulet og senteret på framhjulet. Gaffelen har som regel en form for senterforskyvning, så akselavstanden (den grønne linjen i skissen under) måles når sykkelen står med styret rett frem.

Akselavstand

Praktisk betydning

En sykkel som er lang akselavstand vil generelt være mer komfortabel, mens sykler med kortere akselavstand vil være stivere og generelt være mer responsive.

Ut over det materielltekniske så er det også andre faktorer som spiller en rolle. Større hjul vil kreve større akselavstand. Skal man ha på plass et bakhjulsoppheng med fjæring så trenger man plass til de bevegelige delene. Til slutt skal man ha plass til pedalarmene og føttene slik at du ikke subber framhjulet med tærne hver gang du tråkker.

Når man tar fatt på en stor sykkel og prøver seg på trange partier i marka, så vil den være vanskeligere å få med seg rundt hindringer. Som regel så er lengre sykler ofte ensbetydende med større hjul og en bonus da er at større hjul ofte ruller lettere over ulendt terreng.