Garmin ClimbPro

ClimbProGarminGPSSykkelNavigasjon

Garmin utvikler stadig flere spennende funksjoner på sine navigasjonsenheter. ClimbPro er en av de funksjonene jeg virkelig gledet meg til å prøve på første sykkeltur.

ClimbPro er en funksjon som enten kan aktiveres når man skal sykle opp bakker. Litt avhengig av hvordan velger så kan lengden og høyden filtreres. Dette gjøres ved hjelp av en grovsortering.

Under ser du sammenligning mellom en vanlig høydekurve og ClimbPro. I dette tilfellet har ClimbPro identifisert fire stigninger som kommer til å vises på ruta. Over grafen vises gjenværende distanse og gjenværende stigning. En gjennomsnittlig stigningsprosent vises som et lag over grafen. Grafen viser også intensiteten delt inn i fine soner.

Under er det valgbare felt. Jeg har her valgt aktuell stigning og høyde.

Personlig synes jeg denne presentasjonen er kjempefin, men dessverre var det et lite men her. For det hjelper ikke at grafene er fine hvis ikke bakgrunnsdata stemmer. Og dette er faktisk et problem i Garmin Connect. Når man legger ut løypa ved hjelp av veier og tidligere spor så genereres høydeprofilen basert på en generell høydeprofil.

Hvis man har syklet ruten fra før og velger en egen aktivitet og lager ei løype fra denne aktiviteten så vil Garmin fremdeles bruke den generelle høydeprofilen i området. Ved å sammenligne løype-profilen og aktivitet-profilen (se bildet under) så ser man fort at det kan være stor forskjell. I praksis er det en stor bakke på turen jeg syklet. Garmin påstår at det er 4 bakker. Den første bakken ser ganske riktig ut, men det er noen partier som gjør at den estimerte bakken kan knekke en syklist som planlegger etter den. Mot toppen så skal bakken flate ut. Loggen viser at bakken er mye brattere mot slutten og faktisk går høyere enn det løypa viser.

Man har kanskje også spart noe krefter mot slutten for å ta tre bakker av 75 høydemeter. Inn mot mål er det en lang nedoverbakke, men realiteten er en annen. Her burde Garmin absolutt brukt de beste data tilgjengelig. Hvis flere har syklet de samme stiene eller veiene fra før av og enhetene har barometrisk høydemåler, burde det være mulig å bruke disse dataene til å etablere løyper. Om dette strider mot delingspolicyer, så burde hvertfall min egen tur kunne brukes til å lage en riktig høydeprofil til runde nummer to, men dette gjøres ikke.

Forskjell på rute og spor

Alt i alt så er ClimbPro et kjempeverktøy for stigninger, men det krever at grunndata er tilstrekkelig. Det er mulig det er det i andre områder, men i mitt område er det en del feil som gjør at det blir feilrepresentert.

Jeg håper virkelig Garmin tar grep om dette, for verktøyet er veldig bra.