Sykkel med Boost

BoostGaffelKrankNavTeknisk

Det finnes mange spennende teknologier når det gjelder sykkel. Noen av navnene gir mer mening enn andre. Boost er et begrep som ofte brukes på sykler og det er kanskje en av de mindre meningsfylte navnene. I dette innlegget skal jeg forklare deg hva Boost egentlig er og hvilken praktisk betydning det har.

Bakhjulet

Det hele begynte med bakhjulet, så la oss begynne der. Litt tilbake i tid så hadde man felgbremser og 5-6 gir. Den gang var 135mm brede nav det vanligste. Det vesentlige med et hjul er at det er stabilt og har en sterk struktur. En av utfordringene er krefter som virker i akselens retning på bakhjulet, altså 90 grader på sykkelens kjøreretning. Disse kreftene tas opp av felgen. Disse kreftene forplantes så ned i eikene og videre til navet. Siden vinkelen mellom kreftenes retning og eikene er svært stor blir den en stor påkjenning for eiker og flensen som eikene sitter i på navet.

Fra 5-6 gir, 26″ hjul og felgbrems har det skjedd flere ting. Vi har lurt inn 12 gir og har innført en bredere standard på kassetten. Vi har innført skivebremser og trenger plass på andre siden av navet for montering av skiven og tilslutt har vi innført 29″ hjul. Fremdeles på 135mm bredde på navet. Så kom 142mm bredde som skulle gi lengre avstand mellom høyre og venstre flens. Boost gir ytterligere 6mm avstand mellom høyre og venstre flens på bakhjulet og man ender på 148mm bredde. Fra dette, kommer det følgeeffekter.

Kranken

Skulle man bare hatt bredere baknav så hadde man risikert at kjedet subbet borti hjulet fordi kranken var for smal. I tillegg ville muligens pedalene truffet ramma når du tråkket. Derfor har man innført en annen geometri på selve kranken også. Det har blitt produsert noe bredere krankhus, det har blitt produsert andre typer kranker og det har blitt produsert andre typer krankdrev og krankdrevfester. Litt avhengig av hva slags type sykkel man har så vil man da altså ha boosttilpassede kranker. Ser man litt enkelt på det, så trenger man altså å flytte hele krankdrevet 3 millimeter utover. Derfor finnes det Boost-drev og vanlige drev.

Fremhjul

Bremsestøvet på gaffelen er borte
Boost gaffel

Helt uavhengig av bakhjul og krank, så har man også begynt å produsere boost-gafler. Før har man stort sett operert med 100mm brede gafler, mens noen downhillsykler har hatt 110mm. Disse syklene har da hatt 20mm aksling.

Dette er endret og man finner nå 110mm bredde på vanlige 15mm akslinger også. Dette har samme effekt som på bakhjulet. Når flensene trekkes ut blir vinkelen på eikene noe slakere og hjulet oppleves som mer stabilt og sterkt.

Så da vet du hva Boost er. Det er ganske enkelt et begrep som brukes om sykler med noe bredere nav og har blitt nærmest standard på de fleste grovere sykler.