Styrevinkel

FremspringStyreStyrevinkelTeknisk

Styrevinkel er et begrep man gjerne hører sammen med beskrivelsen av en sykkel. Og ofte hører man de som utgir seg for å være erfarne syklister prate om slakke styrevinkler. I hvert fall om man driver med terrengsykling eller downhill. Men hva er egentlig styrevinkel? Og hva regnes som slak styrevinkel? I dette innlegget får du forklaringen.

En sykkel består i hovedsak av to triangel. Et triangel hvor ramma knytter sammen setet, pedalene og styret. Og et triangel som knytter sammen setet, pedalene og bakhjulet. For å finne styrevinkelen skal vi ta en titt på det første av disse to trianglene, men for å finne den faktiske styrevinkelen må man vite hvor bakhjulet står. Derfor ser man på hele sykkelen som et system.

Under vises en forenklet figur av en sykkel. Det essensielle her er bakjulets senter, fremhjulets senter og linjen fra gaffelen igjennom opplagringen til styret.

Trekker man ei linje mellom bakhjulets senter og fremhjulets senter slik den stiplede linjen viser så vil styrevinkelen være vinkelen (a) fra denne fiktive linjen og linjen som gaffelen tegner igjennom opplagringen i styrerøret.

Styrevinkel representert med a

Praktisk betydning

Så hvilken praktisk betydning har det egentlig? Se for deg at du sykler i nedoverbakke. Da vil bakhjulet stå høyere enn fremhjulet. Linjen mellom de to hjulene vil derfor ikke lengre være vannrett. I det øyeblikket vinkelen mellom vannrett linje og linjen mellom hjulene (b) pluss vinkel a blir større enn 90 grader, så sykkelen føles vanskeligere å håndtere. Syklistens tyngdepunkt bør komme seg på baksiden av styret for kompensere for dette.

Hvor bratt bakken er gjenspeiles i vinkelen b. Når man sykler downhill så vil jo bakkene ofte være bratte. Da er det en fordel med slak styrevinkel for å ikke komme over de 90 gradene.

Den rake motsetningen kan man finne på en rittsykkel. Man vil selvfølgelig komme i situasjoner hvor det er ubehagelig med rettere styrevinkel, men med rettere styrevinkel er det mer plass mellom setet og styret. Da kan man få setet lengre frem og tråkket blir et annet. Alternativt kompenserer man manglende plass med lengre avstand mellom setet og styret.

Jeg har sjekket med en rekke større sykkelprodusenter og listet opp hvilken styre- og seterørvinkel de har på syklene sine i tabellen under.

SykkeltypeStyrevinkelSeterørvinkel
Cross country67,5-6974-75
Trail64-66,574,5-76
Enduro63,5-6572-77,5
Downhill63-63,576,5-78,5
Styrevinkler og seterørvinkler

Som du kanskje ser av tabellen så blir styrevinkelen slakere og slakere jo mer mot downhill man kommer. Seterørvinkelen går i motsatt retning og dermed må man enten sitte nærmere styret eller designe sykkelen lengre.

Det finnes ingen fasit på det, men personlig så synes jeg at en endurosykkel blir for lite allsidig for min kjørestil. Jeg trives absolutt best på en mer Trail-orientert sykkel og føler denne er mer håndterlig, spesielt i oppoverbakker.