Allemannsretten

AllemannsrettenAnnet

Miljødirektoratet har gitt ut publikasjonen Allemannsretten, men hva er egentlig Allemannsretten? Allemannsretten gir deg lov til å ferdes i naturen uavhengig av hvem som eier området du ferdes i, men før du påroper deg rettigheter er det generelt en god ide å vite hvilke begrensninger som gjelder. Det er Lov om friluftsliv som regulerer Allemannsretten.

Formålet med denne loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre almenhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes

Lov om friluftsliv §1

Det første du må vite forskjellen på er utmark og innmark. Innmark er typisk gårdsrom, inngjerdinger, jorder med sårbare avlinger og lignende. Utmark er områder som ikke er befattet med innmark.

Det er i utmark du kan tillate deg å ferdes, campe, bade, plukke bær, blomster og stopp eller fiske fritt etter saltvannsfisk.

Og når det gjelder overnatting ute, så kan du faktisk gjøre opp ild. I følge lovverket skal du ikke gjøre dette i skog eller annen utmark i perioden 15. april til 15. september. Du kan likevel lage deg bål når det åpenbart ikke medfører brannfare.

Det som er mest interessant er avsnittet som angår sykkel. Jeg siterer:

Med sykkel kan du sykle etter veier og stier i utmark i lavlandet, og fritt i høyfjellet. Du kan også sykle på veier og tilrettelagte stier gjennom innmark for å komme til utmark, men dette gjelder ikke organisert ferdsel som for eksempel sykkelløp.

Du kan sykle med el-sykkel de samme plassene som du kan sykle med vanlig sykkel, så lenge grunneier ikke uttrykkelig har forbudt bruk av el-sykkel.

I noen markaområder, friluftsområder og naturvernområder kan det være forbudt å sykle eller området kan ha spesielle regler for sykling og bruk av el-sykkel. Du bør derfor undersøke om det er forbudsområder eller spesielt tilrettelagte sykkelruter.

Hvis du sykler i utmark, må du huske:

– at høyfjellsnaturen er spesielt utsatt for terrengslitasje, og at du ikke må sykle i sårbart terreng (myr, tørrberg m.m.)

– at ikke alle stier er egnet for sykling – bruk robuste stier som tåler sykling

– å sykle slik at du ikke forstyrrer vilt og husdyr

– å sykle med en fart som er tilpasset turferdsel og ikke forstyrrer de som går

– å legge sykkelturen til de minst benyttede turstiene for å unngå konflikter med turgåere.

– å bruke etablerte raste- og teltplasser der dette du forlater det er mulig

– å være forsiktig med ild og slokke bålet helt før du forlater det

Allemannsretten side 4 og 5

Kort fortalt, så er du hjertelig velkommen til å benytte naturen vår, så lenge du viser hensyn til de regler som er satt for området og de regler som gjelder generelt.