Sjekke hjulene

BossDekkEikerFelgKassettNavRestaurering

Det å sjekke hjul kan være en kunst i seg selv, men her skal jeg ta deg igjennom enkle grep du kan gjøre for å få sjekket hjulene på sykkelen du nettopp har kjøpt eller hjulene du har hatt en stund.

Det aller første jeg pleier å gjøre er å plukke hjulene av sykkelen. Det er mye enklere å hanskes med et hjul løst enn det er å håndtere hjulet på en hel sykkel. Når du nå står med hjulet i handa så består et forhjul av fire hovedelementer. Dekk, felg, eiker og nav. I tillegg har man et bremsesystem. Dette er en av tre typer: Felgbremser, navbremser eller skivebremser. Stripper man av dekket vil mange oppsett ha en slange. I disse dager er det også vanlig å kjøre slangeløst. Bakhjulet er likt, men der er det i tillegg opplegg for drivverk. Det vil si at du har et område hvor et eller flere tannhjul står plassert.

Den enkleste formen for kontroll av hjulet er å sjekke at:

  • dekket har tilstrekkelig med mønster
  • dekket er fritt for rifter eller sår på i kjørebanen og sideveggene
  • felgen ikke har hakk, sår eller andre visuelle skader
  • eikene er hele og ikke har deformasjoner (oppskrapet eller høvlet av et kjede som har hoppet av)
  • sykler med felgbremser ikke har sår i bremsebanen på felgen
  • sykler med skivebremser ikke har sår i skivene og at disse sitter godt festet

Så kan man gå grundigere til verks ved å begynne demonteringen av bremseskivene, kassetten og dekkene. Når dekket og slangen er fjernet, kan du få sjekket innsiden av felgen og at felgbåndet sitter som det skal. Hvis det er brukt felgtape her, så må man sjekke at det fremdeles sitter festet til felgen hele veien rundt. Etter hver som felgtape blir gammel så løsner den i kantene. Dette kan ødelegge slanger.

Når kassetten er tatt bort kan man begynne inspeksjon av selve bosset. Mange kassetter spiser boss og dette er faktisk en feil selv sykkelbyggere gjør. Mange boss benytter aluminium fordi det er lett. Produsentene av boss skriver klart og tydelig at bosset ikke er egnet for frittstående tannhjul. Likevel er det mange som monterer på kassetter som er oppdelt. Altså at eksempelvis de største tannhjulene er klynget sammen, mens de mindre tannhjulene står hver for seg. Et typisk tegn på at bosset ditt ikke har det helt bra, er at det ser ut som noen har rotert deler av festerillene med klokka. Dette går en stund, men etter hvert så vil disse rillene rives av. I tillegg er det vanskelig å feste nye kassetter på bosset. I værste fall må du bytte hele navet, hvis ikke bosset er av den utbyttbare typen.

Navet har også et sett med lager som skal rulle fritt. Hold på koppene til der akslingen skal gå igjennom og roter. Kjenn etter om det er vibrasjoner, knaking eller lignende. Noen sier at man må kjenne etter om man hører noe. Dette er jo et noe spesielt uttrykk, men det gir mening. Ørsmå skader i en lagerbane føles som en slags lyd i fingrene. Et ørlite slag om plukkes opp av fingeren. Er disse skadene for store så må lageret byttes. I mange tilfeller holder det med nytt fett om lageret er av den åpne typen.

Den siste delen som gjør hjulsjekken til den komplisere affæren er å sjekke om felgen er skeiv. Et hjul har en felg som holdes på plass av et sett med eiker. Det mest normale er mellom 24 og 36 eiker. Det finnes hjul som er bygget opp på andre måter, men eikene består stort sett av eikegrupper på 4. Disse danner et kryss midt mellom felg og nav. Avhengig av hvor mange eiker hjulet har totalt vil det eksistere fra 6 til 9 slike grupper. Når man spenner opp en felg med eiker så skal alle disse gruppene strammes slik at de danner et jevnt spenn mot de andre gruppene. Skal du gjøre dette for første gang, så kan det være en fordel å lese seg opp på hvordan man bygger hjul. Jeg synes det kan være vanskeligere å rette opp et hjul enn det er å bygge et nytt.

Er det mye skeivhet prøver jeg å løsne opp på alle eikene for så å spenne opp hjulet på nytt. Er det eiker med sår i så må disse byttes da spennet i dem ikke blir likt som når de er hele.

For små ujevnheter prøver jeg å høre på eikene og hvordan de klinger når man trekker i dem (tenk gitarstreng). Så bruker jeg et hjulbyggerstativ og prøver meg frem med 1/8 rotasjon på eikeniplene for å stramme opp eikene.

Når man har vært igjennom alle disse punktene så bør hjulet være skikket for flere kilometer.