Dekktrykkalkulator

DekktrykkSykkeldekkTrykkDekkTeknisk

En av de postene som besøkes oftest på sykkelhjulet er postene vedrørende dekktrykk og valg av dekk. Derfor har jeg nå utviklet en dekktrykkalkulator som gjør det lettere å beregne et utgangspunkt for de som er interessert å forske litt på trykket man sykler på.

Kalkulatoren tar utgangspunkt i benevnelsen til Pascal som er kraft pr areal. Kraften utledes fra gravitasjonskonstant og systemvekten. Som areal antas det at dekkets trykkflate mot bakken er tilnærmet elliptisk.

Kalkulatoren vil ikke gi et 100% korrekt svar, men vil være et godt utgangspunkt for senere finjustering. Siden kalkulatoren er i startfasen så tar jeg gjerne imot forslag til forbedringer og erfaringer med bruk. Husk også at dette er anbefalinger. Eventuelle skader og uhell som følge denne kalkulatoren fraskrives herved.

For å prøve dekktrykkalkulatoren følg denne linken.