Støttespillere 2020

Annet

Tidligere i år startet jeg opp en Spleis for å spørre deg som leser om du var interessert i å bidra med et valgfritt beløp til videre drift av siden. Nettsiden har i over 10 år vært et prosjekt jeg har drevet og finansiert selv. Selv om utgiftene ikke er spesielt store så jeg på dette som en mulighet.

Det er derfor veldig hyggelig å kunne meddele at det er flere av dere som ønsker å støtte opp om Sykkelhjulet. Ikke alle hadde lyst å ha navnet sitt presentert på siden, men dere skal uansett vite at støtten dere har gitt betyr mye for meg. Til slutt vil jeg takke Bjørn Jarle Kvande og Chris Thomas for at dere har valgt å bidra.

Vegard på veg over Skrikhø
Vegard på veg over Skrikhø