Krav til sykkelen

Norges loverStatens vegvesenSykkelTeknisk

Viste du at Norges lover har en forskrift om krav til sykkel? Forskriften er fastsatt av Vegdirektoratet 19. februar 1990 med hjemmel i vegtrafikkloven av 18. juni 1965 §§ 13-16, jfr. Samferdselsdepartementets delegeringsvedtak av 24. november 1980 nr. 1.

Dette skal ikke bli alt for omfattende, men en sykkel er da definert som et Kjøretøy som drives frem ved trå- eller veivanordning, unntatt kjøretøy som bare er beregnet for lek.

En sykkel kan også ha en hjelpemotor på maksimalt 250W. Denne skal assistere syklisten så lenge syklisten trår, men avta gradvis når syklisten når 25km/t. Den skal heller ikke assistere syklisten så lenge man ikke trår. Sykkelen kan ha håndgass så lenge ikke sykkelen når større hastighet enn 6km/t på denne funksjonen.

Videre står det at sykkelen skal ha minst to bremser. De skal være uavhengige og være slik at sykkelen kan stoppes på en forsvarlig og effektiv måte. Når det gjelder refleks og belysning skal sykkelen ha rød refleks bak og på pedalene. Hvis det ikke er mulig på grunn av klikkpedaler, skal man ha refleks på pedalarmene. Brukes sykkelen i mørket eller usiktbart vær, skal den ha lys bak og foran. Hvis det er av den blinkende typen skal de blinke minst 120 ganger i minuttet og sees på minst 300m avstand. I tillegg skal de være festet på sykkelen.

Pedalarm og pedal uten refleks

Pedalarm og pedal uten refleks

Når det gjelder reflekser på pedalarmene, så er dette riktig så vanskelig å få til. Spesielt når den skal være av godkjent type. Jeg har sendt avklaring til Samferdselsdepartementet og svaret jeg fikk var at det under en høring faktisk var foreslått at man skulle kunne bruke refleksbånd eller merker på sko, men fordi man ikke skulle hefte krav til syklisten ble det reflekser på pedalarmer eller pedaler.

I praksis vil det si at flesteparten av de som sykler med klikkpedaler sykler ulovlig her i Norge.

Til slutt skal sykkelen ha signalklokke, altså ringeklokke.

Ref: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1990-02-19-119