Treningsplanlegging i Garmin Connect

GarminGarmin ConnectTrening
Craft treningstøy

Craft treningstøy

Når man skal trene så er det en fordel å kunne holde følge med hva man faktisk holder på med. Hvor bra er egentlig treningen og gir det resultater. Jeg har mål dette året om å komme meg med på et par ritt. Jeg skal gjennomføre, men noe mer enn det har jeg ikke mål om. Det jeg i første omgang skal få med meg er mengden jeg trener. I tillegg til det har jeg lyst å se en form for forbedring med det jeg holder på med.

Får jeg til det på et vis i Garmin Connect?

Selve plattformen krever at man har en enhet som kan logge data. Jeg bruker for tiden en Garmin Fenix 3 til dette og har koblet hastighetssensor, temperatursensor og pulsbelte til klokken. Jeg har en pedalfrekvensmåler også, men klaringen mellom pedalarmen og ramma er så liten at det ikke er plass til måleren her, derfor ligger den dessverre på hylla og støver ned.

Målsetninger

Det å sette seg mål er ganske overkommelig. Når man har logget seg på Garmin Connect er det en meny på venstre side man bør gjøre seg kjent med. Her har du et menyvalg som heter Mål. Trykker man på denne kommer man inn på en oversikt som gir deg muligheten til å følge opp aktive mål og fremtidige mål.

For å holde styr på den årlige og ukentlige treningen, har jeg definert meg et mål for året og et mål pr måned. Jeg har i første omgang prøvd å være realistisk slik at det er mulig å få det til, men det er også for å kunne komme seg ut og trene en del i løpet av året.

Når man oppretter et mål, setter man opp et naturlig navn på målet. Så velger man aktivitetstype, eksempelvis sykling. Så kommer det jeg mener er litt begrensende. For under måltype kan man kun velge: timer, avstand, kalorier og antall aktiviteter. Valgene sier seg muligens selv, men jeg skulle gjerne sett at man kunne definere mer detaljert enn det Garmin legger opp til. Etter litt filosofering har valgt å holde meg til lengden på treningsturene. Tilslutt velger man en periode for hvor lenge målet skal være mulig å fullføre (Eksempelvis en måned med start 01.01.2018).

Til slutt er det mulig å hente opp målet på Dashbordet slik at det er synlig hver gang du logger deg på nettsidene.

Det er verdt å nevne at man faktisk kan sette mål på vektoppfølging også, men det foregår i et eget skjermbilde. Her kan man legge inn ønsket mål for vekt og se en graf som sammenligner ønsket mot faktisk.

Måling av progresjon

De ulike målene kan vises som en prosentandel av ferdigstilt sammen med måltallene. På fremsiden tar dette seg godt ut, men det er litt spennende å følge mer detaljert med på hvor godt det faktisk går. Den eneste muligheten jeg har funnet her er å benytte seg av såkalte segmenter. Segmenter er deler av en aktivitet som man passere. Si for eksempel at du har en bakke du pleier å sykle opp. Denne bakken velger du å definere som et segment. En av ulempene med Garmin Connect er at segmentene er åpne for alle. Det jeg har gjort er at jeg har satt standardinnstillingen til å vise ledertavlene kun for meg, også har jeg favorittmarkert de segmentene jeg skal måle meg selv på.

Siden jeg satt opp disse målingene for ikke så veldig lenge siden, så er det ikke allverdens til data i dem. Det vil med andre ord si at det er rom for forbedringer på de fleste bakkene jeg har notert meg. Her må jeg dessverre ty til et sidenotat for å få statistikkene til å fungere slik jeg vil, for det er ikke mulig å gruppere pr måned. Det jeg tenker å gjøre er å hente ut beste tid hver måned for å se om jeg faktisk har forbedret noe på området.

Oppsummering

Det er ikke allverdens med muligheter i Garmin Connect, men jeg tror det holder for meg som gjennomsnittssyklist. jeg er ikke på jakt etter de hårfine detaljene. Hver enkelt treningsøkt gir en del tilbakemeldinger på eksempelvis hvor utfordrende økten har vært og hvor mange kalorier også videre, men jeg tror mengden trening og forbedringer i form av segmenter kan gi en god indikator for meg.