Verdens statistikkdag

Garmin ConnectStatistikkAnnet

Farlig å be om statistikker for en som virkelig elsker statistikk, men i dag gjør vi ett unntak. I dag er det nemlig verdens statistikkdag. Nå tenker du kanskje at verdens statistikkdag har helt andre røtter enn de statistikkene som kommer her, og det er helt rett. FN beskriver dagen som en dag som gir oss kunnskap slik at politikere og statsledere kan finne frem til gode løsninger for samfunnsutviklingen og refererer videre til tusenårsmål.

I Norge benytter vi statistikker til mange forskjellige formål. Statistikkene omhandler kriminalitet, folks helse, folks velferd og mye annet relevant som trafikkbilde og vaner. Statistisk Sentralbyrå samler statistikker for Norge, men mange andre aktører har sine samlinger. Jeg for min del samler også inn en del statistikker. Jeg tørr faktisk påstå at jeg er litt over snittet glad i statistikker. Nettsidene her samler en del statistikker om besøkende og når på døgnet det leses mest. Dette for at dere lesere skal få et best mulig tilbud her på sykkelhjulet.no.

Garmin Connect August

Garmin Connect August

I tillegg samler jeg statistikker for min egen del. Jeg bruker garmin-klokke og en del andre garminenheter. De enkle oversiktlige visningene gjør at man får kjapp oversikt, men begynner man å grave kan det komme frem mange spennende tall. De kan si noe om egen form og egen innsats. Eller kanskje bare beskrive hvor mye man har kommet seg ut de siste ukene i forhold til året før.

Det hele kommer litt an på om man har satt seg mål og om man ønsker å følge opp disse. Målene kan være så mange. Det kan være enkle ting som å komme seg ut minst en gang i uka og helt opp til mer konkrete mål som å øke oksygenopptaket med noen prosenter eller verdier.

Som sagt, statistikker kan brukes til så mangt. Jeg har vært innom antall kilometer, antall turer, antall høydemeter, antall timer/minutter og mye mye annet. Det beste, og muligens umålbare, tallet synes jeg er glede. Jeg sykler turer fordi jeg synes det er artig og fordi det skal være gøy. Det lar seg vanskelig måle, men det blir en slags indirekte måling av det. Jeg tror det at styrke og form kommer når man har det gøy.

For å vise dere hva man kan gjøre med statistikker, har jeg hentet ut tall fra min egen garminprofil. De forskjellige grafene ser dere under. Så hva kan man få ut av dette da? Selv om terrenget man har syklet i er forskjellig kan det tyde på at jeg søker noe enklere terreng mot slutten av året siden høydemeter pr kilometer er svakt fallende begge år. Derimot er både høydemeter pr tur og kilometer pr tur svakt/middels stigende i 2016/2017. Noe som tyrer på at jeg faktisk sykler lengre turer når jeg først sykler.

Og slik kan man fortsette å analysere de forskjellige dataene. Den mest interessante synes jeg er når man involverer eksempelvis puls. For puls gir et grunnlag for hva slags form man er i. Snittpuls alene er ikke nødvendigvis så interessant for man kan jo strengt tatt ha trillet sykkelen i nedoverbakke, men hvis man kombinerer med eksempelvis kilometer/time eller høydemeter/time, så begynner dataene å gi mening. Det å kunne tolke hva som er bra og ikke er nødvendigvis ikke så enkelt rent tallmessig, men sammenlignet med tidligere kan det gi indikasjoner.

Se eksempelvis på tallet høydemeter pr time. Det angir hvor fort man har seget i løpet av en tur. Over ei uke så indikerer det snitt stigningshastighet pr time for gitt uke. Sett nå at man har en gitt puls i tillegg. Tar man pulsen og deler på denne stigningshastigheten får man en indikasjon på hvor hardt man har jobbet for å oppnå stigningshastigheten. Så Puls/(Høydemeter/time) er altså et tall som indikerer hvilken form man er i med tanke på denne stigningen. Nå er det selvfølgelig flere faktorer som spiller inn, men over tid kan det gi indikasjoner. Tilsvarende er det på hastighet, altså kilometer pr time. Puls pr hastighet vil gi en indikasjon på hvor mye man jobber for å oppnå hastigheten.

Sammenlignet med høydemeter pr tur og kilometer pr tur (som er stigende i 2017 og jevne i 2016) så er Snittpuls/(hm/t) og Snittpuls/(km/t) fallende i 2017 mens de er jevne (om noe stigende) i 2016. Kan det indikere at formen min faktisk ble bedre av å sykle lengre og høyere turer?

Jeg tror aldri jeg blir lei av å tolke data fra slike databanker. Har du noen spennende data du pleier å lese og sammenligne med? Skriv en kommentar da vel.

God tur!