#GledeMedSykkel
Sykkelhjulet.no

Forsikre sykkel i 2017

Av Christian Jensen10. august 2017

Codan Forsikring DnB Falck Gjensidige IF Komplett forsikring Nemi Rema Forsikring Sparebank1 Storebrand Sykkelregister Tide Forsikring Troll Forsikring Tryg Vardia Forsikring

Temaet angående forsikring av sykkel dukker stadig opp, derfor tenkte jeg det var på tide å ta en sjekk av forsikringsselskapene igjen. Jeg har skrevet om forsikringer både i 2014 og 2013. Den gangen var jeg ikke spesielt imponert over hva de forskjellige selskapene hadde å tilby. Derfor tar jeg en ny runde for å sjekke om de har forbedret seg. I tillegg til å kontakte de selskapene jeg har kontaktet tidligere, har jeg gjort et søk på markedet for å se om det har dukket opp noen aktører jeg ikke har kontaktet før. Disse er Rema Forsikring, Troll forsikring, Vardia, Komplett forsikring og Tide forsikring.

Låst sykkel
Låst sykkel

Registrerte Tyveri

Tar man en sjekk hos statistisk sentralbyrå, ser man at sykkeltyveri fremdeles er like utbredt som før. Faktisk er trenden noe stigende de siste årene og det er ikke spesielt bra. Riktignok har antallet sykler stjålet gått ned, men antallet tyveri har gått ned i tillegg. Derfor er andelen lik eller høyere.

År Tyveri Sykkeltyveri Prosentandel
2003 85 897 17 416 20,3 %
2004 83 700 15 133 18,1 %
2005 81 057 14 816 18,3 %
2006 80 618 14 834 18,4 %
2007 76 466 13 616 17,8 %
2008 76 674 13 010 17,0 %
2009 82 135 15 114 18,4 %
2010 78 841 14 787 18,8 %
2011 77 030 14 698 19,1 %
2012 82 338 15 360 18,7 %
2013 81 531 16 498 20,2 %
2014 76 554 18 328 23,9 %
2015 68 089 16 579 24,3 %
2016 69 222 15 024 21,7 %

 

Hvordan jeg har gitt karakterer

Først og fremst har jeg besøkt nettstedet og lest meg frem til informasjon om de forskjellige forsikringene. Hvis informasjonen har vært mangelfull har jeg notert meg dette. Jeg har lett etter Sykkelforsikring, Innboforsikring og til slutt Verdigjenstandsforsikring.

Jeg har valgt meg to forskjellige sykler. En sykkel til 40 000kr og en sykkel til 10 000kr.

Innboforsikringen er avhengig av størrelse på hus, verdi på inventar og mye mer. Forsikringspremien på spesialforsikringene kan også avvike da beløpet jeg har fått opplyst ikke har tatt høyde for samlerabatter, personalia eller lokasjon.

Det er verdt å merke seg at forsikringer ofte er delt inn i tre. Forsikring ved tyveri utenfor forsikret eiendom. Forsikring ved tyveri i avlåst begrenset område (eksempelvis bod og garasje). Forsikring ved uhell utenfor forsikret eiendom. Sistnevnte finnes også på Sykkel og verdiforsikringene. Jeg har prøvd å kommentere i tabellene på de neste sidene.

Bedømmelsen har jeg gjort som følger:

  • Jeg tar utgangspunktet i 10 poeng
  • Deretter trekker jeg følgende for generelt tyveri: ( Verditak på sykkel ved tyveri – Sykkelverdi ) / 20 000 (Eksempelvis: ( 10 000kr – 40 000kr ) / 20 000 = -1,5 poeng
  • Deretter trekker jeg følgende for tyveri fra bod/garasje: ( Verditak på sykkel ved tyveri bod/garasje – Sykkelverdi) / 10 000 (Eksempelvis: (30 000 – 40 000) / 10 000 = -1 poeng
  • Deretter trekker jeg følgende for uhell: (Verditak på uhell – Sykkelverdi) / 20 000 (Eksempelvis: (20 000 – 40 000) / 20 000 = – 1 poeng. Merk at dette gir automatisk 2 poeng i trekk for 40 000kr sykkel og 0,5 poeng trekk for 10 000kr sykkel.
  • Deretter trekker jeg et poeng hvis egenandel, inklusive eventuelt trekk for sykkelregister, overskrider 2000kr
  • Jeg forventer at restverdi på sykkelen er over 65% etter 7 år, for hver påbegynte 5% ved 5 år trekker jeg 1 poeng. Altså er sykkelens verdi på 60% av nypris etter 7 år trekker jeg 1 poeng.
  • Hvis det beste tilbudet er en sykkelforsikring eller en verdigjenstandsforsikring hvor årspremien over 7,5% av sykkelens verdi trekker jeg 1 poeng, er den over 10% trekker jeg ytterligere 1 poeng. Merk at Innboforsikringer uten fastsatt årspremie ikke straffes. Dette er gjort fordi de fleste har en innboforsikring, mens spesialforsikringen blir en ekstra forsikring.
  • Den totale poengsummen rundes ned til nærmeste hele tall

På de påfølgende sidene vil du finne hvert av forsikringsselskapene listet opp. God fornøyelse

Forsikringsselskapene nevnt i denne artikkelen har ikke støttet eller på noen måte bidratt finansielt for å få den plasseringen de har fått. Jeg har kontaktet hvert enkelt selskaps presse-kontakt for å be om en bekreftelse og eventuelt korrigere mine funn. Hvis du som leser er representant for firma i denne artikkelen og/eller finner informasjonen feilaktig, ber jeg deg om å ta kontakt. Jeg ønsker at innholdet skal være så relevant som mulig for andre lesere.

Artikkelen fortsetter under annonsenChristian Jensen

Sivilingeniør, terrengsyklist og relativt datakyndig. Ble bitt av sykkeldilla i ung alder, men først i 2008 slo det ut for fullt. Krydrer gjerne tilværelsen med gåturer og skigåing. Har siden 2009 bidratt på Sykkelhjulet.no og gjør det fortsatt. Trives best i skogen på sykkel, gjerne med følge og kamerautstyr.

Én kommentar til “Forsikre sykkel i 2017”

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: