Quarq ShockWiz

BakdemperDemperDiagnoseQuarq ShockWizRockshoxSramVerktøyProdukttesterTeknisk

Noen ganger leser man om duppedingser på nett og i blader. Oftest rister man på hodet og tenker at det der har man vel virkelig ikke brukt for. Når Quarq ShockWiz ble landsert, var det en av de dingsene jeg trodde jeg strengt  tatt ikke trengte. Likevel falt jeg for fristelsen. En av grunnene er ønsket/drømmen om å få en enda  bedre justert sykkel.

ShockWiz i forpakning
ShockWiz i forpakning

Jeg startet med oppsettet. Det er ikke så veldig vanskelig, men det tar en liten halvtime å fullføre. Jeg valgte bakdemper først siden denne har mest betydning med tanke på pedalbevegelser osv. Man begynner med å montere på egnet rør/slange-del til ShockWiz-enheten og deretter kobler man denne på demperen. Når jeg paret applikasjonen på telefonen til enheten, passet jeg på å notere meg trykket jeg hadde kjørt på til nå.

Så er det en veileder som skal passe på at du velger riktig instilling. Du kan taste data manuelt, men veilederen tar deg igjennom en prosedyre. Den består i å tømme demperen fullstendig for luft og bevege den til ytterpunktene. ShockWiz registrerer hvor mye luft som går igjennom demperen og registrerer de data den trenger for å kunne starte anbefalingene.

Etter at de fleste datapunktene er på plass, får du beskjed om å pumpe opp igjen. Det er her det er lurt å gjøre seg et notat om hvor mye luft du hadde før du begynte.

ShockWiz innhold
ShockWiz innhold

I pakken til ShockWiz følger det med to forskjellige slange/rør-biter. Litt avhengig av hvor du ønsker å montere enheten til demperen. Noen dempere beveger seg mer enn andre, så det er greit å passe seg for utslaget slik at ikke enheten kommer i klem i en kompresjon.

Manualen viser tydelig at du bør passe deg for eventuelle monteringer hvor enheten kan komme i klem enten ved demperbevegelse eller ved at enheten kommer borti ramma når du svinger med styret.

I tillegg til slangene følger det med et par strips og en beskyttelseshette. Strips er det storforbruk av. Derfor kan man like gjerne kjøpe en stor pakke med en gang.

Etter at applikasjonen er paret og enheten kalibrert, så er det bare å få stripset den fast i ramma eller på demperen. Litt avhengig av hva slags sykkel du har. Når det er gjort bærer det avgårde. For meg er ikke transportetappene til marka noe spesielt å fokusere på, men jeg satte demperne i låst/fast og valgte modusen Effektiv. Når jeg kom frem til marka, hadde jeg helt klart ikke syklet nok til at ShockWiz hadde gjort seg opp en mening om innstillingene mine.

Det som er med demperne mine er at de har tre instillinger. Firm, Pedal og Open. ShockWiz har fire moduser. EffektivBalansertLeken og Aggresiv. Jeg tenkte at effektiv ville fungere fint sammen med den faste/låste modusen, mens pedal skulle passe til balansert og open skulle passe til en av de to siste. Jeg har derfor tatt utgangspunkt i å justere demperne mine etter balansert modus med demperne i Pedal-posisjon. Det har stort sett fungert bra.

Etter å ha kjørt en tur og to fikk jeg ut anbefalinger på demperen. Hvis man trykker på anbefalingen får man opp hva som bør gjøres. I mitt tilfelle var det smart å få fylt på litt luft, så jeg gjorde det. ShockWiz anbefaler at du jobber deg nedover. Så når du har lagt til luft slik som anbefalt, så er neste skritt å få nullstilt systemet igjen. Så sykler man til enheten melder om at den er minst 50% sikker på at anbefalingen er riktig. Så er det å justere igjen. Så lenge den klager på lufta så justeres denne til du får grønt felt. Så er det å jobbe videre med neste justering.

Bakdemperen min har et problem og det er at highspeed compression ikke er helt på stell. Den kan ikke justeres av den enkle grunn at man må sprette demperen og begynne å endre på noen skivestabler oppi.

For bakdempern var jeg ferdig på en tre fire turer. Når man har funnet den optimale balanseringen, så kan det være lurt å notere seg hvilket trykk det er på demperen. Det jeg så, var at demperpumpa rapporterer ganske mye mindre trykk enn det er i demperen. Det jeg fant ut, er at demperpumpa slipper litt luft når du kobler den fra. Så det blir riktig å fylle opp dempern i henhold til indikatoren på pumpa så lenge du ikke har ShockWiz tilkoblet.

Klart til diagnose av demper
Klart til diagnose av demper