De nye fjellvettreglene

FjellvettreglerStisykkelSykkelSykkelturTurFjell- & Sti-vett

Jeg har tidligere skrevet om fjellvettreglene, og at de er modne for utskifting mange av dem. Nå har Røde Kors og Turistforeningen presentert et sett med nye fjellvettregler. Det er på tide med en ny gjennomgang med kommentarer og anbefalinger.

Trollhetta

Trollhetta

 1. Planlegg turen og meld fra hvor du går
  • Planlegg turen etter gruppas evner, og ha alltid flere alternativer
  • Sørg for å ha informasjon om turområdet og forholdene du skal på tur i. Lytt til erfarne fjellfolk
  • Sørg for å ha kunnskap og ferdigheter som kreves for den aktuelle turen
  • Ta hensyn til naturen. Med god planlegging legger du ikke igjen spor etter deg
  • Lag avtaler uavhengig av behov for mobildekning og presise klokkeslett.

Den første regelen bygger videre på den gamle regel nummer 2, «Meld fra hvor du går» og regel nummer 5, «Lytt til erfarne fjellfolk». Jeg synes det er fint å se at forfatterne har valgt å trekke inn kunnskap og ferdigheter samt å vise hensyn til naturen. Det er alt for mange som setter spor etter seg. Enkle grep som minst mulig folie og plast kan gjøre store forskjeller. En av de viktigste elementene er at reglene er modernisert med tanke på digitale hjelpemidler. Disse er somregel avhengig av strøm, og noen av dekning, for å fungere.

 1. Tilpass turen etter evne og forhold
  • Gjør løpende vurderinger av forholdene, og tilpass planene dine etter det
  • Vis respekt for været!
  • Å være på tur sammen med andre gir økt sikkerhet, og noen å dele opplevelsene med. Er du på tur alene, vær ekstra varsom.
  • Ikke legg ut på langtur uten erfaring, du må være i stand til å ta vare på deg selv og de andre i gruppa
  • Vis hensyn til andre turgåere. Kjenn allemannsrettene og pliktene som følger med.
  • Sørg for at turgruppa har en kultur for åpen og direkte kommunikasjon

Den andre regelen er den gamle regel nummer 1, «Legg ikke ut på langtur uten trening». Riktig nok skrevet om, men på en sånn måte at den ikke skremmer folk bort fra friluftslivet. I tillegg er et av underpunktene en direkte kopi av den gamle regel nummer 3, «Vis respekt for været og værmeldingene». Bra at det er fokus på allemannsretten og ikke minst oppfordring på kommunikasjon. Har du vondt i et kne, så blir det ikke bedre. Kanskje er det bedre å avlaste et par kilo og ta seg en liten pause. Få i seg en smertestillende og eventuelt sette på noe støttebandasje. Den gamle regel nummer 7, «Gå ikke alene», har blitt omskrevet til at man må være ekstra varsom alene. Det er selvfølgelig koselig å gå sammen med noen, men det kan være flott å gå i sitt eget selskap også.

 1. Ta hensyn til vær- og skredvarsel
  • Bruk alltid vær- og skredvarslene, og sett deg inn i hva det innebærer for deg i det området du skal ferdes i
  • Benytt deg av rådene som er knyttet til det aktuelle varselet, og velg enkelt terreng når forholdene er krevende
  • Turvarslene finnes her: yr.no, storm.no og varsom.no

Andre del av den gamle regel nummer 3, «Vis respekt for været og værmeldingene», er her modernisert med referanser til internettsider. I tillegg er skredvarsling flettet inn. Det synes jeg er veldig bra, siden det årlig er skredulykker som kunne vært unngått.

 1. Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer
  • Kle deg etter vær og forhold
  • Husk at været skifter raskt i fjellet. Ta med både ekstra klær, og det utstyret som turen og terrenget krever
  • Ekstra mat og drikke kan hjelpe både deg og andre, dersom du bruker lengre tid enn planlagt eller må vente på hjelp

Dette punktet bygger videre på den gamle regel nummer 4, «Vær rustet mot uvær og kulde selv på korte turer. Ha alltid med ryggsekk og det utstyret fjellet krever». Den gamle regelen var veldig bastant. Den nye oppfordrer til å kle seg etter forhold og ta med litt ekstra slik at man kan møte dårlig vær uten å fryse seg fordervet. I tillegg nevnes mat og drikke for en selv og andre. Bra punkt.

 1. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre
  • På vintertur trenger du vindsekk, underlag, sovepose og spade for å klare deg en natt ute. Vindsekk kan redde liv.
  • Ta med deg noe, for eksempel refleksvest eller hodelykt, som gjør at du lettere blir funnet dersom uhellet er ute.
  • Ha med førstehjelpsutstyr. Det gjør at du kan hjelpe både deg selv og andre.
  • Bruk alltid sender/mottager, og ha med søkestang og spade dersom du skal ferdes i skredutsatt terreng.
  • Pakk smart! Pakkelister for ulike turer finner du på dnt.no.
  • Mobiltelefon kan være et nyttig hjelpemiddel, men husk at du ikke kan stole på den i alle situasjoner eller områder.
  • Om ulykken er ute, varsle politiet på 112, gå etter hjelp eller prøv å varsle på annen måte.

Dette punktet inneholder en del ny informasjon. Underpunktene gir gode tips om hva man skal ha med seg i de forskjellige miljøene. Spesielt bra er det at vindsekk og skredsøker nevnes. I tillegg at det informeres om digitale hjelpemiddel som mobiltelefon og dens pålitelighet.

 1. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is
  • Bevisste og gode veivalg er det viktigste for å unngå skred.
  • Vit at skred kan løsne i heng som er høyere enn fem meter, og brattere enn 30 grader.
  • Selv om det er flatt der du går, kan du utløse skred i fjellsiden over deg.
  • Et skred kan gå tre ganger så langt, som høyden på henget det utløses fra.
  • Unngå terrengfeller, slik som trange bekkedaler. Tenk på hva som skjer dersom det går et skred.
  • Vær oppmerksom på faren for skavlbrudd når du går på en fjellrygg.
  • Vær oppmerksom på isforholdene når du går på regulerte vann, og i inn- og utløpsområder.

Enda ett nytt punkt som definitivt er nyttig for folk som ferdes i vinterfjellet. Dette er en fyldig og godt beskrevet regel. Jeg savner at den utdypes litt mer som en vinterregel. Dette punktet er ikke relevant om sommeren/når det ikke er snø.

 1. Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er
  • Bruk kart og kompass, det fungerer alltid.
  • Følg med på kartet også når du går på merket rute.
  • Turopplevelsen blir rikere om man følger med på kartet underveis.
  • GPS og andre elektroniske hjelpemidler er nyttig, men husk å ha med ekstra strømkilde.

Flott at det settes fokus på kart og kompass. Jeg har flere ganger møtt folk i fjellet uten analoge hjelpemidler med flatt batteri på GPS-en sin. Jeg sier det jeg også: Husk analoge hjelpemidler og lær deg å bruke dem! For øvrig en omskriving av den gamle regel nummer 6.

 1. Vend i tide, det er ingen skam å snu
  • Revurder planen fortløpende, og velg plan B lenge før du blir utslitt.
  • Har forholdene endret seg? Bør du snu?
  • Har noen i følget problemer med å gjennomføre? Bør gruppa snu?

Mer eller mindre et direkte sitat av den gamle regel nummer 8. Nå med litt mer detaljer. Og det er ingen skam å snu, det er bare litt ergerlig når man kommer tilbake og innser at man nok hadde klart det. Uansett, da har man en god grunn til å prøve ved en senere anledning.

 1. Spar på kreftene og søk ly om nødvendig
  • Avpass farten etter den svakeste i følget, og pass på at alle i turfølget er med.
  • Husk å spise og drikke ofte. Når du anstrenger deg, trenger kroppen mer væske enn du føler behov for.
  • Ikke vent med å søke ly til du er utslitt. Du blir mer sliten av sterk vind.
  • Bruk vindsekken, eller grav deg ned i snøen i tide.

Den gamle regel nummer 9, «Spar på kreftene og grav deg inn i snøen om nødvendig» i ny forkledning. Mye tilleggsinformasjon som kan være nyttig som sjekkliste hvis man begynner å bli usikker.