Orkel – Geitryggen

GeitryggenLauvåsenRasmusrommetStisykkelSykkelTurOrkdalTurer
Løypeprofil: Orkel-Geitryggen

Løypeprofil: Orkel-Geitryggen

  • Lengde: 13km
  • Underlag: 15% asfalt, 60% grusveg/kjerreveg, 15% tursti/terreng
  • Høydeforskjell: 282m
  • Beskrivelse: Kom deg til Orkel (Produsent av landbruksutstyr) og finn en passende plass å parkere bilen. Eventuelt om du sykler ditt for egen maskin. Herfra fortsetter du vestover og kommer ganske snart inn på en grusveg. Denne går under hovedveien og etterpå fortsetter mot en gruppe med trær som står cirka rett frem når du kommer ut av undergangen. Her følge du grusvegen langs Orkla til den mest trafikkerte delen av grusveien svinger til høyre. Her fortsetter du rett frem langs Orkla. Du møter et par veier, men hold deg langs Orkla. Tilslutt kommer du til ei trebro. Etter denne er det ei lita kneik for du kommer opp langs et jorde. følg veien til du står ved utkjøringa på en asfaltveg. Hvis du speider rundt 10-15 grader til høyre så ser du en gangsti som går under jernbanen. Sykle bort til denne og ta så til høyre og siden venstre. Nå sykler du på asfalt til du treffer på ei bro som kan ta deg over hovedveien (E39). Rett etter broa tar du til høyre. Så kommer du til en bekk og muligheten for å krysse denne like bak et postkassehus. Her går det bratt oppover. Følg stigningen oppover langs Gammel-Espa. Når du står ved en ny grusvei, skal du følge skiltinga til Rasmusrommet. Det går bratt oppover på gjengrodd kjerreveg og siden går det over til sti. Vel oppe ved Rasmusrommet går det en sti i retning sør. Denne krongler seg over åsen og siden over ei myr for du kommer opp på Geitryggen. Her er det et fantastisk utsiktspunkt, men pass på: Det er dårlig sikret ved stupet. Følg den indre stien nedover (Merket med rødt. Hvis du velger feil sti kommer du til en bratt skråning med holdetau. Kom deg oppover igjen og hold litt til høyre). Etter en flott nedkjøring kommer du til grusvei. Fortsett på denne til du kommer ut på asfalt. Da følger du veien nedover til du står ved Fannrem kirke. I krysset like etter kirka tar du først til høyre og siden til venstre. Sykle utover til du ser bensinstasjonen på venstre hånd. Til høyre for rundkjøringen der er det en undergang. Sykle der og ut på stien som går nedover langs Orkla igjen. Etter litt over en kilometer her, kommer du ut på samme veien som du startet. Sykle tilbake til Orkel og turen er ferdig.
  • Passer til: Turen passer til de fleste. Oppoverbakken kan være litt langdryg, særlig hvis det har kommet mye nedbør. Det er få tekniske partier, så du bør få til denne runden selv om du er relativt fersk.
  • Garmin-aktivitet: http://connect.garmin.com/activity/563651319