Bær sykkelen

NOTSReglerStivettreglerSykkelTurFjell- & Sti-vett

NOTS nr 8: Bær sykkelen gjennom myrområder slik at det ikke dannes dype spor


Du har kanskje hørt om Fjellvettreglene, men har du hørt om Stivettreglene? I denne serien av innlegg skal sykkelhjulet gi deg som leser en god gjennomgang av både fjellvett og stivett. Hva som ligger bak og hvordan undertegnede har valgt å tolke reglene. Det er selvfølgelig en egen vurdering så kommenter gjerne om du er enig, eller uenig for den saks skyld. Turistforeningen har 9 regler for turisme i naturen og Norsk Organisasjon for Terrengsykling (NOTS) har også et sett med regler for de som ferdes i marka med sykkel.

Sykkelen kommer seg frem stort sett over alt, men det er steder der man skal være forsiktig med å sykle, blant annet i myrer. Miljøet i de fleste myrer er surt. Det fører til at gress og annen vekst vokser veldig sakte. Velger en å spinne opp ei myr med sykkelen, kan sporene bli værende i flere år. Vis derfor hensyn til naturen og bær eller lei sykkelen over.

God Tur!