Årets forsikringer for syklister (del 2)

DnBIFNemiSparebank1SykkelforsikringTrygForsikring

Jeg har tidligere skrevet om sykkelforsikringer og de alternativene som finnes på markedet. Den gang kontaktet jeg de forsikringsselskapene jeg selv viste om og de jeg fant frem til etter et søk på nett. Det viste seg at syklister, med sykler til henholdsvis 15 000kr og 35 000kr, har en utfordring når det gjelder dekning av sykkel ved tap og uhell. Forrige artikkel er relativt fyldig og gjengir den opplevelsen jeg hadde med kundestøtten til de enkelte selskapene. VG tok opp tråden igjennom en artikkel om GPS og muligheten for sporing av hvor dyrt utstyr var plassert. Her ble artikkelen min nevnt igjen og jeg så derfor behovet for å følge opp artikkelen med et nytt innlegg. Denne gangen har jeg kontaktet forsikringsselskapenes pressekontakter og bedt om en uttalelse med VGs artikkel som grunnlag, samt konkrete spørsmål om selskapets alternativer for sykkel og syklister.

Tilbakemeldingene har gått om hverandre, men rekkefølgen er satt opp etterhvert som jeg ble ferdig med de ulike forsikringspapirene.

Forsikringstilbudene


Nå følger en liste over de ulike forsikringsselskapene. Det er verdt å merke seg at det kommer en del to av denne saken når jeg får komplettert listen og har fått inn utestående svar. Tilbakemeldingene har gått om hverandre, men rekkefølgen er satt opp etterhvert som jeg ble ferdig med de ulike forsikringspapirene.

Dette er, som tittelen sier, del to av årets gjennomgang.


DnB Nor

Nettsted: http://www.dnb.no/
Telefonnummer: 04800
Kontakt: Ingen tilbakemelding
Kommentarer: DnB har to forskjellige innboforsikringer, Innbo basis og Innbo pluss. Der står det spesifisert at tyveri av sykkel dekkes på inntil 5 000kr og 20 000kr. Dette er uavhengig av hvor den stjeles fra, men sykkelen skal være forsvarlig låst. I tillegg er det verditap på sykkelen etter ei gitt tid. DnB tilbyr ei reiseforsikring og som mange andre er denne ikke gyldig i hjemstedskommune.
Konklusjon: DnB har ei forsikring på lik linje med enkelte andre aktører, ikke særlig anbefalt for aktive syklister.


IF

Nettsted: http://www.if.no
Telefonnummer: 02400
Kontakt: Ingen tilbakemelding
Kommentarer: If gjør det enkelt å sjekke. De har innboforsikring og denne stadfester henholdsvis 8 000kr og 16 000kr avhengig av om du velger Standard eller Super. Ved FC-godkjent sykkelregister halveres egenandelen ved tyveri. If sin reiseforsikring har også klausul om hjemkommune og dermed uaktuell som forsikring til og fra jobb.
Konklusjon: If er igjen som mange andre, en middels aktør. Ingen spesielt gode vilkår for aktive syklister.


Nemi

Nettsted: https://www.nemiforsikring.no/
Telefonnummer: 02341
Kontakt: Ingen tilbakemelding
Kommentarer: I Nemi sin innboforsikring fant jeg noe interessant. Del to av innboforsikringen har tittelen “Sykkelforsikring”. Forsikringen dekker hele Europa og gjelder for alle i husstanden, med mindre det er snakk om bokollektiv osv. Forsikringen stadfester at tyveri ved annet sted enn nevnt ovenfor (Ovenfor står det at sykkelen skal være forsvarlig låst inn i et rom som ikke personer utenfor husstanden har tilgang til. Typisk, ikke fellesbod) begrenses til 15 000kr. Taket for sykkelforsikringen er en tilsvarende sykkel med 20% fradrag etter at sykkelen er 5 år gammel, maks 80%.
Konklusjon: Sykkelforsikringsdelen kan virke interessant, men den har sine begrensninger.  15 000kr er ikke all verdens hvis man har en sykkel til det dobbelte.


Sparebank 1

Nettsted: http://www.sparebank1.no
Telefonnummer: 07300
Kontakt: Ingen tilbakemelding
Kommentarer: Alternativet med innboforsikring dekker opp til 12 500kr. Det er tilsvarende klausuler her som ved andre forsikringsselskap. Sykkelen skal være forsvarlig låst og være utilgjengelig for eventuelle tyver. Typiske uhell dekkes også, men det har ikke lykkes meg i å avklare om dette også innebærer sykkeluhell.
Konklusjon: Nettsidene til Sparebank 1 er veldig lite informative. I tillegg har jeg ikke fått noen henvendelser fra dem etter at jeg kontaktet dem, så det er umulig for meg å gi noen god vurdering av dette selskapet. Muligens det er ledetråd nok til å holde seg unna?


Tryg

Nettsted: http://www.tryg.no/
Telefonnummer: 04040
Kontakt: Ole Irgens
Kommentarer: Tryg har to alternative innboforsikringer, Standard og Ekstra. Standard vil gi deg dekning utenfor hjemmet på 5 000kr, mens Ekstra gir det 15 000kr. Er sykkelen derimot låst inn i garasje eller bod, kan man få dekket opp til 30 000kr. Har man sykkelen parkert i husets primærareal, så har man full dekning. Skal man over på forsikring mot uhell, kan reiseforsikringen dekke en del, men denne er heller ikke gyldig i egen kommune. Da er det Tryg sin verdigjenstandsforsikring som kan være løsningen. Denne dekker kun skade og premien er på rundt 10% av sykkelens verdi, samt at egenandelen vil være på 1 000kr.

Irgens legger selv til at de tidligere hadde en sykkelforsikring, men at denne ikke var særlig populær. De har et gap i eget forsikringsutvalg.

Konklusjon: Selv om jeg personlig ikke har forsikringer i Tryg, har jeg et veldig godt inntrykk av selskapet. De følger opp også denne gang, som sist gang. Det er god dialog og det kommer kontante og gode forklaringer. Dessverre er nok beløpsbegrensningene litt snevre og alternativene litt dårlige.