Årets forsikringer for syklister (del 1)

Codan ForsikringFrendeGjensidigeStorebrandSykkelSykkelforsikringForsikring

Jeg har tidligere skrevet om sykkelforsikringer og de alternativene som finnes på markedet. Den gang kontaktet jeg de forsikringsselskapene jeg selv viste om og de jeg fant frem til etter et søk på nett. Det viste seg at syklister, med sykler til henholdsvis 15 000kr og 35 000kr, har en utfordring når det gjelder dekning av sykkel ved tap og uhell. Forrige artikkel er relativt fyldig og gjengir den opplevelsen jeg hadde med kundestøtten til de enkelte selskapene. VG tok opp tråden igjennom en artikkel om GPS og muligheten for sporing av hvor dyrt utstyr var plassert. Her ble artikkelen min nevnt igjen og jeg så derfor behovet for å følge opp artikkelen med et nytt innlegg. Denne gangen har jeg kontaktet forsikringsselskapenes pressekontakter og bedt om en uttalelse med VGs artikkel som grunnlag, samt konkrete spørsmål om selskapets alternativer for sykkel og syklister.

Registrerte sykkeltyveri


Det er mulig å benytte seg av Statistisk Sentralbyrå sine registre for å finne registrerte sykkeltyveri. Det anses som et simpelt tyveri, men er faktisk kategorisert. Dessverre er ikke tallene for 2013 tilgjengeliggjort enda, men jeg synes tallene viser en jevn fordeling selv om antall sykkeltyveri går opp. Likevel er det interessant at media har valgt å kalle problemet for økende.

År Tyveri Sykkeltyveri Prosentandel
2002 182 325 20 244  11,1%
2003 174 603 17 416  10,0%
2004 166 156 15 133  9,1%
2005 153 930 14 816  9,6%
2006 148 124 14 834  10,0%
2007 142 787 13 616  9,5%
2008 138 083 13 010  9,4%
2009 145 434 15 114  10,4%
2010 137 543 14 787  10,8%
2011 135 255 14 698  10,9%
2012 141 445 15 360  10,9%


Forsikringstilbudene


Nå følger en liste over de ulike forsikringsselskapene. Det er verdt å merke seg at det kommer en del to av denne saken når jeg får komplettert listen og har fått inn utestående svar. Tilbakemeldingene har gått om hverandre, men rekkefølgen er satt opp etterhvert som jeg ble ferdig med de ulike forsikringspapirene.

Codan

Nettsted: http://www.codanforsikring.no
Telefonnummer: 815 22 200
Kontakt: Mari Faaberg
Kommentarer: Codans innoforsikring har faktisk et eget lite avsnitt som stadfester at både din egen og familiens sykler er forsikret. Den dekker både tyveri, hærverk og brannskader. Den eneste forutsetningen er at sykkelen var låst med en godkjent lås og registrert i Falck sitt sykkelregister. Dette hørtes i utgangspunktet ut som godt nytt, men medaljen har dessverre en bakside. I en epostutveksling med Faaberg kommer det frem at syklene er forsikret for opp til 15 000kr og dette har Codan ingen umiddelbare planer om å endre på. Etter litt leting på Codan sine hjemmesider fant jeg vilkårene for deres to innboforsikringer. Her står det å lese at sykkel er dekket opp til 7 500kr (innbo) og 15 000kr (innbo pluss), så sant ikke tidligere punkter er oppfylt. Det er noe uklart om det fremdeles er et tak på 7 500kr / 15 000kr eller om den øvre grensen er den som står nevnt tidligere. Innboforsikringen til Codan dekker ikke skader på sykler (eller annet fritidsutstyr) under bruk. Det vil si at man må skaffe seg en annen forsikring for å få dette dekket. Et alternativ her er en reiseforsikring. Reiseforsikringen har ikke virkeområde innen egen kommune og er derfor utelukket for pendling til og fra jobb, eller trening i marka.
Konklusjon: Codan har dessverre lang vei å gå for å være interessant for dyrt utstyr og selve syklisten.


Frende

Nettsted: https://www.frende.no
Telefonnummer: 03600
Kontakt: Heidi Tofterå Slettemoen
Kommentarer: Frende dekker i utgangspunktet sykkel til verdi av 10 000kr ved tyveri. Det forsikringspapirene står det i midlertid «…med mindre annet beløp er avtalt og fremgår av forsikringsbeviset». I epostutveksling med Tofterå Slettemoen kommer det frem at Frende har mulighet for en utvidet sykkelforsikring. Det vil si at sykkelen kan forsikres for 20 000kr, 35 000kr og opp til 50 000kr. Dekningen gjelder også på reise i hele verden. Egenandelen for sykkel reduseres også med 2 000kr ved registrering i Falck Sykkelregister eller annet FC-godkjent register. Siden sykkelen er definert som en bruksgjenstand hos Frende (naturlig nok) så reduseres verdien med 10%, etter 3 år. Maks 80%. Hos Frende kan man tegne en tilleggsforsikring som omfatter uhell. Sykkel er spesifisert som et unntak og man kan derfor IKKE få reparert sykkelen om man tryner i marka.

Frende har en reiseforsikring, men denne må man også utenfor egen hjemkommune for å få glede av. Denne dekker skader på sykkel.

Konklusjon: Frende sitt alternativ er ganske bra, hvertfall om man tenker på tyveri. Skulle man trenge forsikring i marka eller til og fra jobb, må man finne bedre alternativer.


Gjensidige

Nettsted: https://www.gjensidige.no/
Telefonnummer: 03100
Kontakt: Arne Voll
Kommentarer: Gjensidige dekker automatisk 5 000kr, men dette kan økes til 10 000kr og 20 000kr. Voll legger i tillegg til at om man har sykkelen låst inn i privat hjem, er det ingen begrensning på sykkelens verdi. Det er verdt å merke seg at dette da blir i boligens boområde, likevel er en privat låst garasje eller ei bod er tilstrekkelig. Bor du i blokk eller har annen form for fellesareal, bør du holde sykkelen inne i ditt eget bo-areal.Voll legger til, i eposten jeg fikk fra ham, at Gjensidige også tilbyr verdigjenstandforsikring med to valg. Alternativ 1 dekker brann, tyveri og transportskade og prisen uten rabatter er 1750kr for en sykkel til 30 000kr. Alternativ 2, eller den såkalte Verdigjenstand Pluss, er en type full kasko som dekker velt, kollisjon osv. Prisen uten rabatter er 3100kr for samme sykkel. Egenandelen for begge er 10%, minimum 1 000kr. Sistnevnte tilbys også ryttere som deltar i ritt, men som ikke har større inntekt enn 50 000kr pr år på syklingen. Det er verdt å nevne at Gjensidige har bonusordninger for både antall forsikringer og diverse lag og foreninger. Da kan det være mulig å få prisen ned i et betalbart format.
Konklusjon: Gjensidige en middels god forsikring for sykkel i innboforsikringen sin. Det at den dekkes fullt ved parkering i primærområdet til boligen er veldig positivt. Det som er enda bedre er at pressekontakten faktisk tilbyr en forsikring for aktive syklister og har en verdigjenstandsforsikring som virker til å være bra, selv om den er noe dyr.


Storebrand

Nettsted: http://www.storebrand.no
Telefonnummer: 08080
Kontakt: Hanne Gudding
Kommentarer: Møtet med Storebrand var relativt labert forrige gang, denne gangen kom jeg i kontakt med selskapets pressekontakt og Gudding er imøtekommende og svarer på spørsmålene jeg stiller. Storebrand har, som de fleste andre, dekning i innboforsikringen sin. De dekker opp mot 16 000kr og egenandelen blir 2 000kr ved registrering i Falck sykkelregister. Gudding formulerer det som økt egenandel/risiko ved sykkel til mer enn 18 000kr. Storebrand sine forsikringsvilkår har ingen vanskelige formuleringer og er klare på forsikringsgrensen. Jeg spør direkte om sykler til 30-40 000kr og hvordan Storebrand ville håndtere disse. Svaret er at de pr dags dato ikke har alternativer for slike sykler. Etter et lite søk på hjemmesidene finner jeg også ut at reiseforsikringen ikke dekker skader på sykkel for mer enn 10 000kr og at dette, som hos mange andre, må være utenfor kommunen du bor, jobber eller studerer i.
Konklusjon: Jeg er ikke positivt overrasket over dekningen Storebrand har. Den er på lik linje med Codan og ikke noe for en aktiv syklist med dyrt utstyr.