Over styret

OTBOver StyretOver The BarsVideo

Den engelske forkortelsen OTB blir ofte brukt i terrengsykkelmiljøet. OTB betyr Over The Bars eller ganske enkelt Over Styret. På en av mine første sykkelturer i 2014 foretok jeg en ufrivillig OTB. Nå skal det vel nevnes at OTB-er skjelden er frivillige, men det forekommer vel det også.

Det var glatt, hardt og det gikk fort. Kanskje litt for fort. Det som ikke havner på film har aldri skjedd sies det. Så her er filmen :)

http://www.youtube.com/watch?v=DYHr0tuVokQ