Kassett

BossGirKassettSykkelOppbygning
Sram PG1050
Sram PG1050

Kassetten på en sykkel er ordet man bruker om samlingen med tannhjul som står på navet bak. Når man sier kassett tenker man gjerne på flere tannhjul som er skrudd sammen eller tredd inn på samme boss. En typisk kassett for en terrengsykkel har sprang mellom 11 og 36 tenner. Er man i mindre bratt terreng foretrekker mange å bytte ut den såkalte 11-36t-kassetten (t står for tenner eller tooth) med en 11-34t eller en 11-32t. Da blir spranget mellom girene mindre og det er lettere å finne gir som passer til terrenget man skal forsere.

På en landeveissykkel er somregel spranget mellom tennene mindre. Da er man gjerne i området 11-26t eller 11-23t. Noen fabrikanter opererer også med 10-23t og 9-23t. Disse to kassettene med mindre tannhjul krever at en kjører med spesielle boss. Noen av kassettene er også produsert med integrert boss. På terrengsiden finnes det også utgaver som 9-36.