Girhendel

GirGirvelgerSykkelOppbygning
Girhendel

Girhendel

Girhendelen er betjeningsenheten til frem- og bakgir. De fleste gir bruker girhendel. Unntaket er to-girs kicker-gir. Her tramper en pedalen litt bakover også skifter du gir. Girhendelen er en mekanisk innretning som strammer eller slakker en wire. Den simpleste varianten var en trinnløs vrider med så mye motstand at giret ikke klarte å gire selv. Så ble det innført trinn og så forsvant vrideren til fordel for såkalt klikkskift. Noen girvelgere er også kombinert med holken på lik linje som motorsykkelens gass.