Styrelager

GaffelStjerneboltStyrefremspringStyrelagerStyrerørSykkelOppbygning
Innfeste av øvre lagerguide

Her: Rød ring er selve lageret. Den svarte ringen utenfor er lagerskåla festet til ramma.

Rammen på sykkelen holder gaffelen og skaper sammen en base for alt annet som monteres. Mellom ramme og gaffel står en vital del kalt styrelager (eng: headset). Lageret skal sørge for at koblingen mellom ramme og gaffel er solid, fast og kan ta opp krefter i de fleste retninger. Likevel skal det være mulig å styre sykkelen, så en frihetsgrad er ivaretatt. Ytterst er det lagerkopper som skal stå fast i rammen. To lager, et øverst og ett nederst, monteres i disse koppene. I noen spesielle tilfeller er det flere sett med lager oppe og nede. På gaffelen settes det på deler av ei skål som skal treffe lageret fra andre siden når man setter gaffelen på plass. Når gaffelen er tredd i, settes en tilsvarende kopp fra oversiden. Moderne sykler har ingen festemekanismer på selve lageret, men bruker styrefremspringet og en stjernebolt med ei topplate på.

Etter å ha satt sammen selve lageret og satt gaffelen i, settes det på en passende mengde med mellomringer før styrefremspringet settes ned. Så kuttes styrerøret (det røret som går opp fra selve gaffelen og igjennom lageret). Deretter monteres stjernebolten inni styrerøret. Over styrefremspringet settes topplaten på og en bolt føres igjennom denne platen og ned til stjernebolten. Så strammes den til det ikke er slark mellom gaffel og ramme. Deretter strammes boltene som holder styrefremspringet mot styrerøret. Dermed er koblingen sikret og styret kan fungere som tiltenkt.