Forsikring av sykkel

SykkelForsikring
Uhell med bakgiret

Uhell med bakgiret

2013.04.05: Da har jeg oppdatert innlegget med informasjon fra Tryg. Endringene gjør at det er tre forsikringsselskap som havner på omtrent samme linje.

2013.04.04: Jeg har mottatt ny informasjon fra Tryg. Informasjonen som angår Tryg i dette innlegget er derfor ikke det som gjenspeiler Tryg sitt tilbud. Ny oppdatering kommer


Har du vurdert forsikring av sykkelen din? Det slo meg hvertfall her om dagen at det kunne være en fordel å sjekke hva som faktisk dekkes av de ulike forsikringene når det gjelder dyrere terrengsykler. Derfor satte jeg meg ned med telefonen og friskt mot. Jeg tok utgangspunkt i to sykler. En til 15 000kr og en til 35 000kr. Ut fra tidligere undersøkelser om forsikringer, passer dette godt på markedet for de forsikringene som inkluderer sykkel i innbo og for de som måtte finne på å ha spesiell forsikring til en dyrere sykkel.

Jeg sjekket med 13 forsikringsselskap. Jeg tar forbehold om at den kundebehandleren jeg møtte faktisk har informert meg riktig. Hvis du tilfeldigvis er representant for et av selskapene som er nevnt i dette innlegget, og de opplysningene som fremgår i teksten føles urettmessige eller feil (etter de forutsetninger som lå til grunne pr 31.03.2013) så ta gjerne kontakt. Jeg har valgt å kommentere min oppfatning av kundesupporten og det er da selvfølgelig min subjektive mening. Andre vil kanskje ha en annen oppfatning.

Etter ringerunden har jeg fått vite at:

  • Enter forsikring ikke har annet enn bilforsikringer og har blitt ekskludert fra lista
  • Norske sjø var ikke interessert i å selge meg forsikring i det hele tatt og avviste min forespørsel om forsikring av innbo eller sykkel med: “Nei beklager det kan vi ikke hjelpe deg med”
  • Vardia forsikring bruker ufattelig lang tid på å ta telefonen. Når jeg om sider kommer igjennom til kundebehandler og forklarer at jeg er på jakt etter sykkelforsikring blir jeg først avvist, med en kort “Det har vi ikke”. Så spør jeg om det er dekning via innboforsikringen og får til svar at det er den, men ikke den jeg er på jakt etter.

Under har jeg skrevet en fyldig rapport fra de ulike aktørene. Jeg vil ikke påstå at det finnes noen supre sykkelforsikringer der ute. Så dette bør dere virkelig ta fatt i kjære forsikringsselskaper! Hvis du har en annen oppfatning av de forskjellige forsikringsselskapene eller har flere forsikringsselskaper å anbefale, ta gjerne kontakt via kommentarfeltet under.

Codan Forsikring

Nettsted: http://www.codanforsikring.no
Telefonnummer: 815 22 200
Type forsikring: Kunderådgiver informerer om at eneste alternativ er innboforsikring. På hjemmesidene opplyses det om at Codan har verdigjenstandsforsikring, men dette nevner ikke kunderådgiver noe om. Selger anbefaler derimot innboforsikringen som skal dekke alle syklene i familien under forutsetning at sykkelen var låst da tyveriet inntraff.
Egenandel: 4 000kr (-50% ved register i godkjent sykkelregister, blant annet Falck)
Transport på/i bil: Forsikringen dekker ikke transport på eller i bil
Tyveri: Ved tyveri dekker innbo 5 000kr mens innbo pluss dekker 10 000kr og regnes med totalpris. Det vil si at har du to sykler til en verdi av 10 000kr hver så vil du få tilbake 10 000kr minus egenandel.
Uhell ved bruk: Forsikringen dekker ikke uhell ved bruk
Forsikringspremie: Avhenger av innboets størrelse
Aldersavskrivning: Aldersavskrivningen begynner etter første år
Kommentar: Codan har opprettet et eget avsnitt på sidene sine om innboforsikring der de trekker frem hvor bra det er at syklene er dekket i deres forsikring. Vilkårene stemmer ikke over ends med hverdagslig bruk. Er syklene låst fast i garasjen er dette i mange tilfeller ikke godt nok til å få dekket mer enn 10 000kr som totalbeløp. Hjemmesidene til Codan har lite oversikt over kostnader og det finnes ingen kalkulator for å kunne få frem en kostnad. Kunderådgiveren virker til tider lite opplyst om hva de har av forsikringer og utelater helt verdigjenstandforsikringen. Det hjelper lite at kunderådgiveren er hyggelig når tilbudet de har knapt holder til en middels biltemasykkel. Styr unna!
Karakter: 1 / 10

DnB Nor

Nettsted: https://www.dnb.no/
Telefonnummer: 04800
Type forsikring: Kunderådgiver anbefaler to forskjellige forsikringer; Innbo og verdigjenstandforsikring. Innboforsikringen har en begrensning mens verdigjenstandforsikringen vil dekke mer. Det opplyses om at syklene må være forsvarlig innlåst og tilstrekkelig skjult når hendelsen eventuelt inntreffer.
Egenandel: Innbo: 4 000kr / Verdigjenstand: 1 000kr
Transport på/i bil: Innbo: Nei, Verdigjenstand: Dekker skade som skyldes uhell
Tyveri: Innbo basis: 5 000kr – egenandel, Innbo best: 20 000kr – egenandel, Verdigjenstand: 15 000kr og 35 000kr – egenandel
Uhell ved bruk: Innbo: Nei, Verdigjenstand: Dekker uhell ved bruk, men ikke typiske slitasjeskader
Forsikringspremie: Innbo: Avhenger av innboets størrelse, Verdigjenstand: 1 426kr (15 000kr sykkel) og 3 328kr (35 000kr sykkel), krever i tillegg at man har innboforsikring hos DnB
Aldersavskrivning: Aldersavskrivningen begynner etter 2 år
Kommentar: Vilkårene hos DnB er ganske greie. Det som er verdt å merke seg er at Innbo Best dekker sykkel opp til 20 000 under visse forutsetninger. Har man i tillegg en god reiseforsikring kan dette kanskje være nok. Også hos DnB er kravene for innlåsing og skjuling av sykkel ganske vesentlige. DnB krever at man logger på med bankID for hver minste forespørsel og har man først gjort dette blir man bombardert med meldinger om at forsikringstilbud er lagret og at du fremdeles ikke har aktivert tilbudene. Kunderådgiveren hos DnB er veldig opplysende og forteller gjerne om forskjeller mellom forsikringene. Vi finner fort ut av hva som blir best for meg og de to syklene jeg oppgir at jeg har. Kostnaden er det heller ikke noe å si på. Det som er dumt er at det krever innboforsikring og dermed så begrenser man sin markedsandel. Har man derimot forsikring hos DnB fra før av er nok verdigjenstandforsikringen et godt alternativ.
Karakter:  6 / 10

Frende Forsikring

Nettsted: https://www.frende.no
Telefonnummer: 03600
Type forsikring: Selger ønsker å selge meg innboforsikring. Grunnen er at denne kan utvides fra 10 000kr til hennholdsvis 20 000kr, 35 000kr eller 50 000kr. I tillegg kan innbo forsikres mot uhell på reise (les sykkeltur) for inntil 20 000kr.
Egenandel: 4 000kr
Transport på/i bil: Ved tegning av uhellstillegg inntil 20 000kr
Tyveri: Dekker tyveri så sant sykkelen er forsvarlig innlåst på egen eiendom
Uhell ved bruk: Ved tegning av uhellstillegg inntil 20 000kr
Forsikringspremie: I tillegg til innbo kommer en kostand på 1 248kr mnd for sykkel opp til 35 000kr. Uhellsforsikringen kommer på 672kr og dekker også en del andre ting.
Aldersavskrivning: Aldersavskrivningen begynner etter 2 år
Kommentar: Kunderådgiveren hos Frende anbefaler utelukkende innboforsikringen. I de tilfeller der man er uheldig i marka havarerer ikke sykkelen totalt så 20 000kr burde man komme langt med om man er litt fingernem. Frende har også mulighet for mindre egenandel ved høyere årspremie. Forsikringen fra Frende er bra og kan være verdt å vurdere for en som har litt dyre sykler. De har i tillegg forsikringer for både hus, bil og lignende. Dermed kan pakkepriser oppnås. Frende har i tillegg en verdigjenstandsforsikring. Kunderådgiveren anbefalte dog ikke å benytte seg av denne fordi den var uforholdsmessig dyr, samt at det forekom en egenandel og en verdireduksjon.
Karakter:  7 / 10

Gjensidige Forsikring

Nettsted: https://www.gjensidige.no/
Telefonnummer: 03100
Type forsikring: Kunderådgiveren anbefaler innbo og verdigjenstandforsikring. Innbo for sykkelen til 15 000kr og verdigjenstand for den til 35 000kr. Ved valg av innboforsikring kan man velger forsikring på sykkel fra alternativene 5 000kr, 10 000kr eller 20 000kr. Ved valg av innbo pluss, kan uhellsskader dekkes opp til 25 000kr. Verdigjenstandforsikring har 10% egenandel.
Egenandel: Innbo: 4 000kr, Innbo Pluss 2 000kr, Verdigjenstand 10% av skaden.
Transport på/i bil: Ved uhellsforsikring kan dette dekkes, verdiforsikringen dekker.
Tyveri: Både innbo og verdigjenstandsforsikringen krever at du har låst sykkelen godt inn.
Uhell ved bruk: Innbo: Uhellsforsikring dekker opp til 25 000kr, Verdigjenstandsforsikring: Dekker forsikringsbeløp
Forsikringspremie: Innbo: kommer ann på innboets størrelse, Verdigjenstand: 2 952kr
Aldersavskrivning: Markedsverdi
Kommentar: Ved valg av innbo pluss har man god dekning for de fleste sykler, også på tur. Har man derimot en dyr sykkel så vil verdigjenstandsforsikring være et godt alternativ. Årspremien er ganske god i forhold til konkurrentene, men fremdeles dyr. Det som gjør forsikringen litt vanskelig å tolke er valget av markedsverdi. For hvor mye er egentlig en sykkel verdt etter for eksempel 5 år? Nettsidene til Gjensidige er forferdelige. De er uoversiktelige og, i mine øyne, en designfiasko. Etter litt roting så finner man likevel frem til en fornuftig kalkulator. Når prisene i tillegg er akseptable og kundebehandleren kan svare på spørsmål så er det ikke noen grunn til å la være å kjøpe forsikring hos Gjensidige.
Karakter:  7 / 10

IF

Nettsted:  http://www.if.no
Telefonnummer: 02400
Type forsikring: Kunderådgiveren anbefaler egen sykkelforsikring som topp på innboforsikringen
Egenandel:  2 000kr ved tyveri, 4 000kr ellers
Transport på/i bil:  Ved uhell dekker sykkelforsikringen dette
Tyveri:  Ved tyveri dekkes maks 20 000kr. Sykkelen må fremdeles være låst inn og ellers forsvarlig oppbevart
Uhell ved bruk:  Ved uhell dekker sykkelforsikringen dette
Forsikringspremie:  503kr (15 000kr sykkel), 1 612kr (35 000kr sykkel) pluss innbo
Aldersavskrivning:  Etter 5 år skrives verdien på sykkelen ned med 5% av nypris hvert år.
Kommentar:  I utgangspunktet virker sykkelforsikringen ganske bra, men den faller litt igjennom når det gjelder tyveri. Det er forskjellige vilkår på forsikringen om du skal delta i konkurranser. Avskrivningsreglene er håndfaste og relativt gunstige i forhold til konkurrentene. Alt i alt er det en fornuftig forsikring, men den er relativt begrenset når det gjelder tyveri.
Karakter:  5 / 10

Nemi

Nettsted: https://www.nemiforsikring.no/
Telefonnummer: 02341
Type forsikring: Kunderådgiveren anbefaler innboforsikring og sykkelforsikring. Innboforsikringen dekker 6 000kr på sykkelen, men sykkelforsikringen kan toppe denne med 15 000kr eller 30 000kr. Det kan vi velge. Det krever at sykkelen er forsvarlig låst og oppbevart. Alle andre steder dekkes maks 15 000kr. Det er også et totalbeløp, så om om 2 sykler til 30 000kr hver er involvert i samme uhell/tyveri dekkes kun 30 000kr totalt.
Egenandel:  4 000kr
Transport på/i bil: Normalt dekkes ikke uhell, men et eget uhellstillegg kan bestilles ved.
Tyveri: Ved tyveri dekkes 15 000kr / 30 000kr pr tyveri (ikke pr sykkel).
Uhell ved bruk:  Normalt dekkes ikke uhell, men et eget uhellstillegg kan bestilles ved.
Forsikringspremie:  1 740kr i tillegg til valgt innbo for sykkel og uflaksforsikring
Aldersavskrivning:  Markedsverdi
Kommentar: Kunderådgiveren er litt nølende når det gjelder forsikring av syklene. Han anbefaler tilslutt innboforsikring med sykkel og ulykkestillegg. Tillegget er ikke så dyrt, men dekningen er ikke total. Den begrenser en del i forbindelse med tyveri og antall sykler.
Karakter:  5 / 10

Sparebank 1

Nettsted:  http://www.sparebank1.no
Telefonnummer: 07300
Type forsikring: Kunderådgiver anbefaler verdisakforsikring og til denne må man i tillegg ha innboforsikring.
Egenandel: Innbo: 4 000kr, Verdisak: 1 000kr
Transport på/i bil: Verdisakforsikringen vil dekke transport på bil
Tyveri: Begge forsikringene vil dekke tyveri, men innboforsikringen dekker bare 12 500kr. Verdisakforsikringen vil dekke hele.
Uhell ved bruk: Verdisakforsikring vil dekke ved uhell.
Forsikringspremie: Innboforsikringen kommer ann på størrelse på innbo, verdisakforsikringene: 2 200kr (15 000kr), 5 190 (35 000kr)
Aldersavskrivning: Etter 5 år avskrives 20% pr år.
Kommentar: Kunderådgiveren er godt informert om sykkelforsikring og forteller gjerne om hvordan forsikringen fungerer. Verdisakforsikring som sykkelforsikring har et par smutthull i Sparebank1 og kunderådgiveren kommenterer dette selv. Oppsummert sier verdisakforsikringen at skader som skyldes bruk ikke dekkes, men at uhell dekkes. Kunderådgiveren er ikke sikker på om bruk av sykkel hvor det skjer en ulykke som følge av bruk faktisk dekkes. Oppbevaring av sykkel i bil må foregå i kupeen for å være dekket. Kundekonsulenten bemerker at ei stasjonsvogn med innsyn bak er et tvilstilfelle (les utstilling). Dermed rakner Sparebank1 sitt tilbud. I tillegg er forsikringen blant de dyreste som tilbys.
Karakter:  2 / 10

Storebrand

Nettsted: http://www.storebrand.no
Telefonnummer: 08080
Type forsikring: Kunderådgiveren anbefaler innboforsikring, men poengterer at dette ikke er noen særlig god løsning for en dyr sykkel. Verdisakforsikring har han ikke lyst å selge på sykkel.
Egenandel: 4 000kr
Transport på/i bil: Forsikringen dekker ikke dette
Tyveri: Tak på sykkel er 5 000kr
Uhell ved bruk: Forsikringen dekker ikke dette
Forsikringspremie: Kommer ann på innboets størrelse
Aldersavskrivning: Markedsverdi
Kommentar: Det er ikke tvil om at Storebrand har lang vei å gå når det gjelder det å imøtekomme syklister. Skjerpings!
Karakter: 0 / 10

Terra

Nettsted: Avhengig av bank / lokasjon
Telefonnummer: 72 46 63 00 (lokalt)
Type forsikring: Jeg ringte den lokale banken og ble anbefalt en verdigjenstandsforsikring fordi innboforsikringen begrenses til 10 000kr. For å ha verdisakforsikring må man tegne innboforsikring.
Egenandel: Egenandelen ved verdisakforsikring er 1 000kr.
Transport på/i bil: Ved transport i bil kreves det at du har sykkelen helt skjult for å få dekning ved tyveri. Det holder ikke med en stasjonsvogn der du har dekket sykkelen med et pledd. Ved ulykke dekkes du
Tyveri: Tyveri dekkes med opp til 20 000kr.
Uhell ved bruk: Ved uhell er du dekket, men forsikringssummen totalt pr år. Det vil si at du kan gjerne ha flere mindre ulykker, men har du forsikret sykkelen for 35 000kr så er det maks 35 000kr i året.
Forsikringspremie: 3 036kr (35 000kr sykkel) pluss innbo
Aldersavskrivning: Ingen avskrivning, men tilsvarende produkt blir erstatningen.
Kommentar: Terra er litt vanskelig å få fatt på fordi det er avhengig av lokale kontorer kun. Det er også mulig at det forekommer lokale variasjoner i prisene. Forsikringen er grei nok, men den kommer litt til kort når det gjelder tyveri. Uhell blir dekket opp til et begrenset beløp, men skulle uhellet virkelig være ute så får du deg en ny sykkel. Prisen er også relativt grei. Har du Terra forsikring fra før av er det et helt greit alternativ.
Karakter:  6 / 10

Tryg Forsikring

Nettsted: http://www.tryg.no/
Telefonnummer: 04040
Type forsikring: Jeg har blitt kontaktet av Tryg og de har gitt meg korrekte opplysninger om deres forsikringstilbud. Jeg blir fremdeles anbefalt Innbo Ekstra. Forsikringen dekker plutselige skader i hele norden, også de som skjer under transport. Unntaket er eventuelle bruksmerker. I følge den første samtalen med Tryg så dekket ikke forsikringen transport, tyveri eller uhell. Dette er det jeg har fått korrektur på nå. 
Egenandel: Egenandelen er valgfri (ved tyveri reduseres den med 2 000kr om man har FG-godkjent sykkelregistrering)
Transport på/i bil: Under transport dekkes verdi opp til innboets forsikringssum minus egenandel. (Info  tidligere: Ingen dekning)
Tyveri: Tyveri og hærverk i eget hus / annet sted (boligrom): ubegrenset sum.Tyveri og hærverk i egen bod / annen bod/garasje: 60 000kr.

Tyveri og hærverk på eget uteareal eller andres: 20 000kr.

Tyveri og hærverk i felles bod / andre steder: 15 000kr.

Uhell ved bruk: Under bruk dekkes verdi opp til innboets forsikringssum minus egenandel. (Info tidligere: ingen dekning)
Forsikringspremie: Avhenger av innboets totalverdi
Aldersavskrivning: Gjenskaffelsespris uten fradrag de første tre år. Deretter 10% pr år til nådde 80%. Det største beløpet av egenandel eller aldersavskrivning blir benyttet.
Kommentar: Etter at Tryg kontaktet meg og korrigerte opplysningene har forsikringen blir mye mer attraktivt. For sykkelen som koster 35 000kr så er det et hull ved tyveri utenfor egen bod/garasje. Det fører til at man må passe litt ekstra på og det er jo absolutt å leve med. Er man derimot ute og reiser og sykkelen blir stjålet fra taket på bilen, så blir det reduksjon. Uhell under transport og bruk dekkes (minus egenandel).Etter disse korrigeringene kommer Tryg opp på høyde med de beste forsikringene. Det er dog relativt høy nedskrivning av verdi på sykkelen. Det er et hull i dekningen ved en dyr sykkel og forsikringen har kun dekning i norden. Norden-begrepet bør være tilstrekkelig for de fleste. Skal man ut og reise så anbefales en reiseforsikring i tillegg. Hos Tryg dekkes sykkelen på opp til 20 000kr utenfor egen kommune.
Karakter: 7 / 10 (tidligere: 2 / 10. Har oppdatert på grunnlag av de opplysninger som Tryg oppdaterte meg med.)