Ramme

GeniusRammeScottSykkelOppbygning

Scott Genius Ramme

Scott Genius Ramme
Bildet hentet fra scott-sports.com

Rammen er sykkelens grunnstein. Det er til denne alle de vesentlige delene blir festet. Rammen på sykkelen utgjør to triangel. Optimalt så skal den lage en avstivet bro mellom to hjul, men første hindring er at det skal være styring foran. Dermed må man kompansere for gaffelen og dette trekker det ene triangelet opp, samtidig som en del av kreftene dermed fungerer i flere retninger enn om sykkelen ikke hadde hatt styring.

Neste vitale funksjon er at sykkelen faktisk har et sete. Dermed stiller dette krav til belastningsevner i knutepunktet mellom trianglene. At man i tillegg setter et drivverk i de samme to knutepunktene sørger for at selve belastningsmatrisen blir svært komplisert.

I tillegg ønsker mange demping bak og dermed må triangelet bak gjøres uavhengig av triangelet foran. En mekanisme skal sørge for utveksling mellom demper og selve triangelet.

Tilslutt kommer bremser og drivverk i tilegg som påfører systemet krefter i ulike retninger.

Før bygget man sykler tunge og solide, men etter hvert så har bruksområdene for sykkelen utvidet seg. Produsentene skal optimalisere og gjøre ny forskning på deler av rammene slik at årets modell blir hakket bedre enn fjorårets. Hver eneste vår slippes det nye modeller og produsentene lover lettere, sterkere, tøffere, smartere, stivere og mer optimaliserte rammer. Skal man bygge seg sykkel selv er rammen noe av det man virkelig bør prioritere.