Leveregler i marka

DNTFjellvettreglerNOTSStivettreglerSykkelSykkelturTurFjell- & Sti-vett
Granasjøen

Granasjøen

Interesseorganisasjoner som Den Norske Turistforening (DNT) og Norsk Organisasjon for Terrengsykling (NOTS) har sine egne sett med leveregler. De fleste lever opp til de fleste av disse uten at de vet det selv, mens man skulle tro at andre gikk inn for å bryte flest mulig av dem. For sikkerhetsskyld tenkte jeg å gjengi de to regelsettene her.

Fjellvettreglene

 1. Legg ikke ut på langtur uten trening
 2. Meld fra hvor du går
 3. Vis respekt for været og værmeldinger
 4. Vær rustet for vær og vind selv ved kortere turer
 5. Lytt til erfarne fjellfolk
 6. Bruk kart og kompass
 7. Gå ikke alene
 8. Vend i tide
 9. Spar på kreftene og grav deg ned om nødvendig

Stivettreglene

 1. Vær omtenksom og hyggelig i møte med turgåere.
 2. Du har alltid vikeplikt for fotgjengere.
 3. Begrens farten slik at du ikke er til fare eller ulempe for andre, særlig langs veier og stier som innbyr til høy hastighet, eller i uoversiktlige partier.
 4. Brems ned til gangfart i god tid før du passerer andre på en smal sti.
 5. Ikke lag nye spor. Dersom du ikke har ferdigheter til å forsere en hindring, gå av sykkelen.
 6. Unngå å sykle på spesielt sårbare stier like etter perioder med mye nedbør.
 7. Ikke lag stien bredere ved å sykle utenom vanndammer eller hindringer.
 8. Bær sykkelen gjennom myrområder slik at det ikke dannes dype spor.
 9. Ikke lås bakhjulet i bratte nedoverbakker.
 10. Dersom to syklister møtes i en bakke, har den som sykler oppover forkjørsrett.

Jeg prøver å leve etter alle reglene, men hva betyr det egentlig for den enkelte? Jeg synes det er normal folkeskikk, men andre igjen virker til å gi blaffen. Fjellvettreglene er mer i retning av å ta ansvar for seg selv og andre i marka. Jeg pakker godt med meg av mat og drikke. Passer på å ta med meg godt med skift og varme klær. Været har jeg stort sett alltid hatt respekt for. Har blitt overrasket et par ganger og da er det godt med litt ekstra klær i sekken. Regel nummer 7 har jeg derimot trosset et par ganger. Det er herlig å være for seg selv ute i marka, men jeg har med meg to mobiltelefoner i tilfellet.

Når det gjelder stivettregler så er jeg helt og holden enig. Man skal være varsom med sykkelen i marka. Er det lite oversikt skal man alltid ta høyde for å kunne stoppe på det strekket man ser. Det å komme overraskende på gående er aldri hyggelig for den som går. Er man ute i marka er det også viktig å holde seg på stiene. De gamle ærverdige TT-stiene er i mange tilfeller type og våte. Det å låse bakhjulet på slike stier graver dem enda dypere. Det sårbare terrenget rundt har heller ikke behov for flere sykkelspor. Så ferdes med omhu er vel den beste leveregelen.