Gradering av løypeprofiler

GraderingLøypeTurTurer
Graderingseksempel

Graderingseksempel

Innovativ Fjellturisme AS har tatt et grep og laget et graderingssystem for stier og løyper. Jeg har lenge prøvd å lage oversiktlige løypeprofiler, men det har vært vanskelig å beskrive likt over en lengre periode. Derfor kommer jeg til å markere løypeprofilene mine med dette graderingssystemet fremover. Siden jeg er mest ute i terrenget kommer løypene til å bli gradert som terrengsykkelturer. Siden Innovativ Fjellturismes graderingssystem fordrer til å markere tursykkelløyper fremfor terrengsykkelløyper, kommer jeg i de tilfeller det lar seg gjøre til å markere som tursykkelløyper.

Kort om Graderingssystemet


Systemet bygger på type tur. I mitt tilfelle terrengsykkel og tursykkel. Det finnes gradering for andre aktiviteter også, men disse dekker ikke jeg. Graderingssystemet er i tillegg delt opp i fire ferdighetsnivåer.

  • Grønt: Klar bane for de fleste. Enkle stigninger, maks 100 høydemeter forskjell mellom øverste og nederste punkt i løypa. Løypa er teknisk enkel og har lite hindringer.
  • Blått: En syklist med litt erfaring. Også her enkle stigninger, men gjerne litt brattere. Opp mot 300 høydemeter forskjell og teknisk litt mer krevende. Noen hindringer.
  • Rød: For syklister med en god del erfaring. Her er det grovere stigninger. Opp mot 500 høydemeter og teknisk utfordrende. Hindringer forekommer.
  • Svart: For syklister på høyt nivå. Grove stigninger. Ingen høydebegrensninger og teknisk veldig utfordrende. Mange tekniske partier.

Fordi graderingssystemet ikke dekker lengde har jeg valgt å legge med et individuelt kommentarfelt. Dette er til utfordringer som går utover graderingen. Eksempelvis illustrasjonen over som viser ei lang løype. På grunn av lengden blir det mange høydemeter, men relativt liten differanse mellom topp og bunn. Derfor graderte jeg løypa som rød, men burde muligens ha valgt svart på grunn av lengden og antall høydemeter totalt.