MRP Bling Ring

1x10Bling RingGeniusMRPScottSpiderStisykkelSykkelTerrengTerrengsykkelDeler
MRP bling ring 30t

MRP bling ring 30t

En krank er somregel bygget opp av en aksel, en Spider (Edderkopp, av formen på delen fordi den ligner en edderkopp sett ovenfra), to pedalarmer og et sett med tannhjul. Spideren er festet til akselen, enten ved hjelp av presstilpassing eller gjenger/skruer. Sram har valgt sistnevnte. På denne igjen festes tannhjulene. Dette muliggjør at man kan plukke av hele Spideren med tannhjul og sette på en ny en med annen utveksling. Her kommer MRP med sin Bling Ring. For hva med de som velger 1×10, altså et tannhjul foran på kranken. Skal man trenge en stor og solid spider, for så å sette på 4 bolter og til slutt et tannhjul som må designes slik at det tåler opplagringen rundt de fire boltene? MRP har valgt å fjerne alt og heller erstatte det med ett enslig tannhjul. Idéen er enkel og genial. I tillegg reduserer man en del vekt.

Fordelen er at man kan sette på så stort eller lite tannhjul man måtte ønske. Bling Ring blir laget fra 28 til 36 tenner, men strengt tatt kunne man satt på det meste fra rundt 16 tenner og oppover til det butter i ramma eller bakken. Det er altså ingen begrensninger på det som kalles boltsirkel (BCD) på en spider.

Ulempen er at man ikke kan feste noe til tannhjulet. Det er laget for å stå enslig, uten noen form for beskyttelse montert på de delene som roterer. Det man derimot kan gjøre er å montere kjedefører med støtbeskytter under.