Ned fra Rokollen

OrkangerRokollenSykkelTerrengOrkdal
Ned fra Rokollen

Ned fra Rokollen

Jeg har skrevet om Rokollen før. Det er en flott høyde på vestsiden av fjorden som går inn mot Orkanger. Turen opp er strabasiøs. I tillegg er det dyr på beite i bunn. Det førte til at jeg lette etter alternative måter å komme meg ned på. På vei ned fra kollen et det skogsmaskinveg. Isteden for å bruke den gamle kjerrevegen ned kan du sikte på denne alternative vegen. Til å begynne med er det gjørme og veldig vått. Så går det over til store steiner som er sprengt ut og planert opp ved at skogsmaskiner har kjørt det flatt. Steinene er likevel løse og veldig utfordrende å sykle på. Lite luft og god dempervandring kom godt med her. Kjempenedkjøring med gjennomsnittlig helning på 17,6%.