Sykkelsti under Pirbrua

PirPirbroaSykkelTrondheimTrondheim
Sykkelrampe ved siden av broa

Sykkelrampe ved siden av broa

Her kommer en feltrapport fra Piren i Trondheim. Når den nye broa stod ferdig, ble det også lagt en gang og sykkelsti som går under broa. Denne er ikke så veldig godt synlig. Flesteparten av de som jobber på Piren krysser daglig to lyskryss. Ved å følge denne veien unngår dere å vente på disse to lyskryssene. I tillegg er det mange bilister som ikke overholder trafikkreglene og krysser gangfeltet selv på rødt lys.