Sykkelservice

BremserGirGirvelgerHjulKrankLagerNavPedalPedalarmPedalfesteRingeklokkeSmøringStemStøtdemperStyreSykkelWireService og vedlikehold
Hendig verktøy for sykkelservice
Hendig verktøy for sykkelservice

Sykkelen er en kombinasjon av mange mekaniske inretninger. Det er viktig at du vedlikeholder sykkelen skikkelig, ellers kan det bli farlig for deg og de du møter på din vei. Denne guiden skal hjelpe deg igjennom en sykkelservice.

Sykkelstyre og styreinretninger

 1. Kontroll av opplagring:
  • Sving styret slik at hjulet peker rett frem.
  • Løft sykkelen slik at forhjulet kommer over bakken. Ikke løft etter styret men ta fatt i rammen
   • Styret vil nå svinge til høyre eller venstre. Hør etter ulyder.
   • Hvis styret ikke svinger har du for stram opplagring.
   • Hvis styret går sakte, men skjelvende til en av sidene, har du for slak opplagring.
  • Sett sykkelen ned igjen og brems forhjulet. Rugg sykkelen frem og tilbake. Slark i lageret vil avdekkes som klikkelyder i opplagringen.
  • Hvis du har for stram/slakk opplagring må du rette opp dette:
   • Øverst opplagringen finner du en låsemutter. Skru opp denne et par runder
   • Under låsemutteren er det av og til festet utstyr som refleksbranketter osv. Under denne igjen er festemutteren. Skru mot klokken for å løsne, skru med klokken for å stramme.
   • Hvis du skal løsne kan også feilen være dårlig smøring. Det kan være verdt å skru opp et par omdreininger og smøre lagerfett på kulene som ligger der. Vær forsiktig med kulene som ligger i lagerskålen
 2. Kontroll av bolter
  • Ringeklokke og annet utstyr på styret: Stram disse med klokken
  • Stembolten: Noen ganger er det bolten dekket av en gummipropp. Løsne denne med en skrutrekker, finger eller kniv: Stramme bolten med klokken
  • Styrepinne: Mellom stemmen og styrepinnen er det en festeordning. Denne har somregel 2 eller 4 bolter. Stram disse med klokken
  • Bremse og girhåndtak: Stram disse med klokken

Krank (pedalfeste)

 1. Kontroll av opplagring:
  • Ta fatt i en av pedalarmene og press innover. Kan pedalen rugges i denne retningen må lageret strammes.
  • Utenpåliggende lager og halvt utenpåliggende lager, har en et sett låsemuttere/bolter som kan strammes. OBS!! Noen kranker har links bolter på venstre side. Det vil si at boltene strammes ved å skru dem mot klokken. Se etter ei pil eller ordet “links”
 2. Sjekk pedalarmene for brudd og rifter. Disse har mye vekselvis belastning og kan få tretthetsbrudd.
 3. Pedalene er festet med en bolt i senter på pedalen. Ta fatt i pedalen og rugg denne opp og ned. Ved slark strammes bolten. OBS!! De fleste pedalene har links bolt på høyre side. Det vil si at boltene strammes ved å skru dem mot klokken. Se etter ei pil eller ordet “links”
 4. For de av dere som har pedaler med skofeste, gå over pedalen og se etter steiner som har satt seg i sporene. Sjekk også at skoene kan løsnes skikkelig. Hvis ikke juster etter manualen som fulgte med pedalene/skoene.

Sadel

 1. Kontroll av innfesting:
  • Sjekk festebolten eller hurtigfestet for eventuelle skader eller missforminger. Mange år i tjeneste kan gjøre bolten skjev. Bytt den om nødvendig
 2. Under setet er det en rekke strammefunksjoner. Gå over disse og sjekk at alle sitter tilstrekkelig. Merk at noen seter har en tiltfunksjon. Denne justeres om en strammer ei skrue i forhold til en annen en.

Nav

 1. Navene på sykkelen sørger for at hjulene kan spinne om festepunktet. For å sjekke navet gjør følgende
 2. Løft sykkelen fra bakken og spinn hjulet rundt. Har du dårlig justerte bremser, må du frikoble disse. Hvis hjulet lager ulyder eller stopper fort bør du sjekke navet. Merk også at bakhjulet har en frikrans som kan være litt vanskelig å unngå. I noen tilfeller kan det lønne seg å plukke bakhjulet av før man sjekker.
 3. Ta så fatt i felgen og prøv å trekke hjulet på tvers av rulleretning. Kommer det en klikkelyd bør du også sjekke navet
 4. Sjekking av nav
  • Hvis navet rullet dårlig er det mest sannsynlig dårlig smurt. Å smøre opp et nav kan være vanskelig. Og man bør finne seg en plass i fred og legge utover litt aviser. De fleste kulelagre er åpne og kommer mest sannsynlig til å trille ut kule for kule.
   • Ta av hjulet og løsne sentermutter som sitter inntil navet. Pass på å ikke løfte hjulet fra akselen. Kulene i lageret på motsatt side vil da trille ut.
   • Når bolten er helt ute vil du se kulelageret. Om mulig plukk ut alle kulene.
   • Løft så hjulet etter akselen og vipp det rundt mens du holder akselen stram i forhold til nav.
   • Den andre siden du ikke har løsnet enda behøver du ikke gjøre noe med, men bare løfte den litt opp slik at du får fatt på kulene her også
   • Til sist kan du løsne endemutteren her også, hvis ikke akselen er av den typen som har en festemutter og en gjennomgående festebolt.
   • Banen som lageret går i må renses nøye. Jeg pleier å bruke motorvask fordi dette løser opp gammelt fett. Jeg skrubber så over med teknisk sprit for å få bort fettløseren.
   • Kulene bør bades i fettløser og siden i teknisk sprit. Ta gjerne en papirbit og tørk grundig over dem før og etter. Pass på å ikke blande høyre og venstre lagerkuler.
   • Sjekk så banen for rifter og riper. En grei måte å gjøre dette på er å bruke en q-tips. Trekk den over lagerflaten i begge rulleretninger. Der det fester seg bomull bør en ta en ekstra titt.
   • Hvis en ikke finner større riper eller rifter kan lageret smøres opp igjen ved bruk av fett. Smør rikelig med fett på begge flatene og plasser kulene i den flata som er på navet. Pass på at du smører alle fire flater før du begynner å plassere kuler i det ene lageret. Det blir lettere å tre inn aksel og gjøre tilsvarende på andre side.
   • Skru lageret til igjen.
  • Hvis det var slark i hjulet kommer dette av dårlig strammet nav. Ta av hjulet og stram mutterene på venstre og høyre side av navet. Dette må gjøres med to fastnøkler siden akslingen er gjennomgående og frittrullende.

Drivverk

 1. Drivverket på sykkelen er tannkransen foran, tannkransen bak, de to girsjalterene, kjedet og tilhørende girspaker med overføring. Drivverket vil somregel grises til ganske fort på grunn av miljøet sykkelen brukes i. Siden man smører olje på kjedet vil grus og sand fort feste seg og danne avleiringer rundt om på sykkelen. Jeg pleier å bruke avfettingsmiddel for å fjerne gammel olje. Vær forsiktig med å få dette i nærheten av lager da det gjerne kan trenge inn i dårlig forseglede åpninger og bryte stykker fett.
 2. Bruk en tannbørste eller en potetskrubb og gå over alle tennene på tannhjulene rundt om. De to små tannhjulene på kjedestrammeren bak pleier ofte å få mer avleiringer enn de andre hjulene. Et flatt skrujern kan ofte være nyttig for å skrape bort dette. Legg skrujernet mot tannhjulet og snurr pedalene bakover slik at kjedet løper på frikransen.
 3. Vask over og få bort gammel olje. Bruk gjerne avfettingsmiddel, men husk på å vaske bort dette ved hjelp av sprit eller grønnsåpe.
 4. Smør så godt opp etterpå.
 5. Gå over alle wire og smør opp disse.
 6. Hvis sykkelen bommer på girene er det wiren som er feil stilt. De fleste sykler har en stilleskrue på girskifteren. Still på denne til du treffer rett på girene. OSB!! De to stilleskruene på selve girarmene er ikke til å stramme eller slakke wire med. Disse er bare for å sperre av soner nederst og øverst på girområdet.

Bremser

 1. Bremsene er det viktigste du har på sykkelen. Du skal ha en bremse foran og en bak som begge fungerer og fungerer uavhengig av hverandre.
 2. Gå over alle wire og smør disse slik at de får minst mulig motstand.
 3. Avhengig av hvilken type bremser du har så må disse etterjusteres på forskjellige måter. Sørg for at bremsene da er strammet opp slik at de tar og at hjulene ikke subber.
 4. Sjekk at bremseklossene er hele og at det er nok slitebane igjen på dem. Bytt om nødvendig

Støtdempere

 1. Det siste som er greit å gå over er støtdemper(ene).
 2. Sjekk at glidebanen er smurt og uten sår.
 3. Har du luftdemper kan det være greit å sjekke trykket på denne en gang i blant.
 4. Støtdempere som ikke fungerer slik de skal må i de fleste tilfeller leveres inn for overhaling/service.