#GledeMedSykkel
Sykkelhjulet.no

SKS Supershort

SKS Supershort er en veldig liten pumpe. Den har ikke spesielt høyt makstrykk (6 bar eller 87 [...]