Omnfjellet

Omnfjellet

Kveldsturer

Kveldsturer

Andre turen

Andre turen

Ubesøkte kjentmannsmerker

Ubesøkte kjentmannsmerker

Usthåmmåren

Usthåmmåren

Sandkammen

Sandkammen

Århaugen – Torvmyra

Århaugen – Torvmyra

Lomtjønna

Lomtjønna

Høgkneppen

Høgkneppen

Vargheia

Vargheia

Lefstadskrøbba

Lefstadskrøbba

Utsiktstur

Utsiktstur